เด็กรุ่นใหม่ ทำไมถึงอยากเป็น Digital Marketing
เด็กรุ่นใหม่ ทำไมถึงอยากเป็น Digital Marketing

Digital Marketing

Digital marketing หรือที่เราเรียกว่าการตลาดออนไลน์ หมายถึงแนวทางปฏิบัติในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และการบริการของแบรนด์ ผ่านช่องทางและเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะครอบคลุมกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและกลวิธีทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ เช่น Social Media , Search Engine , Website , Email และช่องทางออนไลน์อื่นๆที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดและเปลี่ยนผู้ใช้ออนไลน์ให้กลายเป็นลูกค้า ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงและเชื่อมต่อกับลูกค้าและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคดิจิทัลที่ให้ความแม่นยำ วัดผลได้ และโต้ตอบได้มากขึ้น ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการตลาดแบบเดิมที่อาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และป้ายโฆษณา

พฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ ทำไมถึงสนใจ Digital marketing

Digital Marketing

เด็กรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่มีความทันสมัยรวมไปถึงสื่อโซเชียลออนไลน์ จึงทำให้เด็กรุ่นใหม่มีการรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว ทันโลกและทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีความสามารถที่หลากหลายในการใช้เทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะในด้านของดิจิทัล พวกเขามีความสนใจในการทำงานเป็นทีมและให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตการทำงานที่ยืดหยุ่น ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน มีความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งและอยากได้การยอมรับของสังคม พวกเขามีแนวโน้มที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและมุมมองผ่านการทำกิจกรรมทางสังคมและการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ มีพฤติกรรมและความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นทำให้หยิบจับสิ่งต่างๆได้คล่องกว่าคนยุคก่อนๆ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะมีความกล้า กล้าที่จะแสดงออก กล้าคิดนอกกรอบ กล้าถาม มีความอยากรู้อยากเห็น มีความมั่นใจสูงและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมที่น่าสนใจของเด็กรุ่นใหม่

Online marketing คือ

Digital Marketing

Online marketing คือ การตลาดออนไลน์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ การเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ การสร้างลีด และเพิ่มยอดขาย การตลาดออนไลน์นำเสนอข้อได้เปรียบมากมายแก่ธุรกิจ เช่น การเข้าถึงทั่วโลก ความคุ้มค่า การแบ่งกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพตามเวลาจริง และความสามารถในการปรับแต่งข้อความทางการตลาด มันได้กลายเป็นส่วนสำคัญของแนวการตลาดสมัยใหม่ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมในลักษณะที่วัดผลได้

จุดเด่นของ Digital Marketing

 1. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
  Digital marketing ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ด้วยอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลก อุปสรรคทางภูมิศาสตร์จึงไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป สามารถขยายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชาญฉลาด
  ช่วยให้สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ นักการตลาดสามารถใช้ข้อมูลด้าน ประชากร พฤติกรรม เพศหรือายุ เพื่อแบ่งกลุ่มและส่งข้อความ การกำหนดเป้าหมายนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดโดยการเข้าถึงผู้คนด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกต้อง
 3. ความคุ้มค่า
  การตลาดออนไลน์มักนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับวิธีการตลาดแบบดั้งเดิม ช่องทางการโฆษณาออนไลน์ เช่น การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) หรือโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดวงเงินงบประมาณและจ่ายเฉพาะเมื่อโฆษณาของตนถูกคลิกหรือแสดงต่อผู้ชมเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้ดีขึ้น และให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่วัดได้
 4. ความสามารถในการวัดผลและการวิเคราะห์
  การตลาดออนไลน์ให้ข้อมูลและความสามารถในการวิเคราะห์ที่กว้างขวาง นักการตลาดสามารถติดตามและวัดประสิทธิภาพของแคมเปญได้แบบเรียลไทม์ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกต่างๆ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ อัตราการคลิกผ่าน คอนเวอร์ชั่น และการมีส่วนร่วมของลูกค้า วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง
 5. การโต้ตอบและการมีส่วนร่วม
  มอบโอกาสสำหรับประสบการณ์แบบโต้ตอบและมีส่วนร่วม แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย การแข่งขันออนไลน์ แบบทดสอบ และแชท ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น
 6. ความยืดหยุ่นและความคล่องตัว
  การตลาดออนไลน์ช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในกลยุทธ์แคมเปญ นักการตลาดสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์กับโฆษณา พารามิเตอร์การกำหนดเป้าหมาย หรือเนื้อหาตามข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะที่ได้รับ ความคล่องตัวนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวตามแนวโน้มของตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
 7. การสร้างแบรนด์และการแสดงตนทางออนไลน์
  การตลาดออนไลน์มีช่องทางและแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อสร้างและปรับปรุงการแสดงตัวตนทางออนไลน์ของแบรนด์ ด้วยความพยายามทางการตลาดออนไลน์ที่สม่ำเสมอและมีกลยุทธ์ ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ กำหนดรูปแบบการรับรู้ของแบรนด์ และสร้างตัวตนให้เป็นผู้มีอำนาจในอุตสาหกรรมนั้นๆได้
 8. การผสานรวมและระบบอัตโนมัติ
  เครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสามารถผสานรวมกันได้อย่างลงตัว ช่วยให้ดำเนินการด้านการตลาดออนไลน์ได้อย่างคล่องตัว เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานซ้ำๆเป็นแบบอัตโนมัติ เช่น แคมเปญอีเมลหรือการตั้งเวลาโซเชียลมีเดีย ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าข้อความจะสอดคล้องกัน
Digital Marketing

เรียน Digital Marketing ที่ไหนดี

หากคุณต้องการเรียนรู้เรื่อง Digital Marketing ฉบับมืออาชีพ มีหลายทางเลือกที่ดีที่คุณสามารถพิจารณาได้ ดังนี้

 • หลักสูตรมหาวิทยาลัย หากคุณต้องการการศึกษาทางการแข่งขันและประสบการณ์การเรียนที่ลึกซึ้งกว่า คุณอาจพิจารณาเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เน้น Digital Marketing ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง หลักสูตรเหล่านี้มักจะมีเนื้อหาที่ละเอียดและร่วมมือกับอุตสาหกรรมในการพัฒนาความรู้และทักษะ อย่างเช่น IDMcouncil สถาบันสอนที่รวมรวบอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการสอนและประสบการณ์ของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ที่มีความรู้ในแต่ละด้านมากถึง 14 หัวข้อ ซึ่งถ้าคุณไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้เลย เรียนจบคอร์ส ADVANCED DIGITAL MARKETING CERTIFICATE คุณจะเป็นนักการตลาดที่เก่งได้ทันที
 • คอร์สออนไลน์และพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ มีหลายแพลตฟอร์มที่มีคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับ Digital Marketing ที่สามารถเรียนได้ตามความสะดวกสบายของคุณ บางคอร์สที่น่าสนใจได้แก่ Udemy, Coursera, LinkedIn Learning, HubSpot Academy, และ Google Digital Garage เป็นต้น คอร์สเหล่านี้มีทั้งเนื้อหาพื้นฐานและเนื้อหาระดับสูง คุณสามารถเลือกตามความต้องการและระดับความเชี่ยวชาญของคุณ
 • เครือข่ายชุมชนและกลุ่มองค์ความรู้: มีชุมชนออนไลน์และกลุ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและคนในวงการ เช่น Facebook Groups, LinkedIn Groups, Reddit, Slack Communities เป็นต้น การเข้าร่วมชุมชนเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและแลกเปลี่ยนความรู้กับคนในวงการ
 • การปฏิบัติงานและฝึกงาน: หากคุณต้องการประสบการณ์ทางปฏิบัติและการเรียนรู้ในสภาวะการทำงานจริง คุณสามารถค้นหาโอกาสฝึกงานหรือการทำงานในศูนย์การตลาดหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing การทำงานในสถานประกอบการจริงจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์และความคุ้นเคยกับเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในงาน Digital Marketing

อย่าลืมว่าการเรียนรู้ Digital Marketing มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะวงการนี้อยู่ในขณะที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในด้าน Digital Marketing เพื่ออัพเดตความรู้และทักษะของคุณตลอดเวลา

สรุป

การตลาดออนไลน์เป็นวิธีที่นำเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพแก่ธุรกิจในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างการมองเห็นแบรนด์ และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย การวัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆองค์กรต้องการและยังเป็นอาชีพที่มาแรงในปีนี้ และดูเหมือนว่าจะแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ใช้ช่องทางการติดต่อหรือการสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานและมีความคล่องตัวบนโลกออนไลน์สูง อาชีพDigital marketing จึงเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้
หากท่านใดที่มีความสนใจที่จะปูพื้นฐานด้านการตลาดออนไลน์หรือนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจของท่านเอง IDMCouncil สถาบันที่สอนเกี่ยวกับ Digital Marketing ที่พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานระดับเดียวกันกับอเมริกา ลงทะเบียนมาตรฐาน European Qualification Framework ระดับ 5 เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันด้าน Digital Marketing ระดับโลก “International Board of Digital Marketing

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save