Digital Marketing

Digital marketing หรือที่เราเรียกว่าการตลาดออนไลน์ หมายถึงแนวทางปฏิบัติในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และการบริการของแบรนด์ ผ่านช่องทางและเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะครอบคลุมกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและกลวิธีทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ เช่น Social Media , Search Engine , Website , Email และช่องทางออนไลน์อื่นๆที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดและเปลี่ยนผู้ใช้ออนไลน์ให้กลายเป็นลูกค้า ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงและเชื่อมต่อกับลูกค้าและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคดิจิทัลที่ให้ความแม่นยำ วัดผลได้ และโต้ตอบได้มากขึ้น ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการตลาดแบบเดิมที่อาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และป้ายโฆษณา

พฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ ทำไมถึงสนใจ Digital marketing

เด็กรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่มีความทันสมัยรวมไปถึงสื่อโซเชียลออนไลน์ จึงทำให้เด็กรุ่นใหม่มีการรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว ทันโลกและทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีความสามารถที่หลากหลายในการใช้เทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะในด้านของดิจิทัล พวกเขามีความสนใจในการทำงานเป็นทีมและให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตการทำงานที่ยืดหยุ่น ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน มีความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งและอยากได้การยอมรับของสังคม พวกเขามีแนวโน้มที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและมุมมองผ่านการทำกิจกรรมทางสังคมและการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ มีพฤติกรรมและความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นทำให้หยิบจับสิ่งต่างๆได้คล่องกว่าคนยุคก่อนๆ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะมีความกล้า กล้าที่จะแสดงออก กล้าคิดนอกกรอบ กล้าถาม มีความอยากรู้อยากเห็น มีความมั่นใจสูงและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมที่น่าสนใจของเด็กรุ่นใหม่

Online marketing คือ

Online marketing คือ การตลาดออนไลน์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ การเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ การสร้างลีด และเพิ่มยอดขาย การตลาดออนไลน์นำเสนอข้อได้เปรียบมากมายแก่ธุรกิจ เช่น การเข้าถึงทั่วโลก ความคุ้มค่า การแบ่งกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพตามเวลาจริง และความสามารถในการปรับแต่งข้อความทางการตลาด มันได้กลายเป็นส่วนสำคัญของแนวการตลาดสมัยใหม่ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมในลักษณะที่วัดผลได้

จุดเด่นของ Digital Marketing

 1. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
  Digital marketing ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ด้วยอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลก อุปสรรคทางภูมิศาสตร์จึงไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป สามารถขยายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชาญฉลาด
  ช่วยให้สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ นักการตลาดสามารถใช้ข้อมูลด้าน ประชากร พฤติกรรม เพศหรือายุ เพื่อแบ่งกลุ่มและส่งข้อความ การกำหนดเป้าหมายนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดโดยการเข้าถึงผู้คนด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกต้อง
 3. ความคุ้มค่า
  การตลาดออนไลน์มักนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับวิธีการตลาดแบบดั้งเดิม ช่องทางการโฆษณาออนไลน์ เช่น การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) หรือโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดวงเงินงบประมาณและจ่ายเฉพาะเมื่อโฆษณาของตนถูกคลิกหรือแสดงต่อผู้ชมเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้ดีขึ้น และให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่วัดได้
 4. ความสามารถในการวัดผลและการวิเคราะห์
  การตลาดออนไลน์ให้ข้อมูลและความสามารถในการวิเคราะห์ที่กว้างขวาง นักการตลาดสามารถติดตามและวัดประสิทธิภาพของแคมเปญได้แบบเรียลไทม์ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกต่างๆ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ อัตราการคลิกผ่าน คอนเวอร์ชั่น และการมีส่วนร่วมของลูกค้า วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง
 5. การโต้ตอบและการมีส่วนร่วม
  มอบโอกาสสำหรับประสบการณ์แบบโต้ตอบและมีส่วนร่วม แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย การแข่งขันออนไลน์ แบบทดสอบ และแชท ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น
 6. ความยืดหยุ่นและความคล่องตัว
  การตลาดออนไลน์ช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในกลยุทธ์แคมเปญ นักการตลาดสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์กับโฆษณา พารามิเตอร์การกำหนดเป้าหมาย หรือเนื้อหาตามข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะที่ได้รับ ความคล่องตัวนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวตามแนวโน้มของตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
 7. การสร้างแบรนด์และการแสดงตนทางออนไลน์
  การตลาดออนไลน์มีช่องทางและแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อสร้างและปรับปรุงการแสดงตัวตนทางออนไลน์ของแบรนด์ ด้วยความพยายามทางการตลาดออนไลน์ที่สม่ำเสมอและมีกลยุทธ์ ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ กำหนดรูปแบบการรับรู้ของแบรนด์ และสร้างตัวตนให้เป็นผู้มีอำนาจในอุตสาหกรรมนั้นๆได้
 8. การผสานรวมและระบบอัตโนมัติ
  เครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสามารถผสานรวมกันได้อย่างลงตัว ช่วยให้ดำเนินการด้านการตลาดออนไลน์ได้อย่างคล่องตัว เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานซ้ำๆเป็นแบบอัตโนมัติ เช่น แคมเปญอีเมลหรือการตั้งเวลาโซเชียลมีเดีย ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าข้อความจะสอดคล้องกัน

เรียน Digital Marketing ที่ไหนดี

หากคุณต้องการเรียนรู้เรื่อง Digital Marketing ฉบับมืออาชีพ มีหลายทางเลือกที่ดีที่คุณสามารถพิจารณาได้ ดังนี้

 • หลักสูตรมหาวิทยาลัย หากคุณต้องการการศึกษาทางการแข่งขันและประสบการณ์การเรียนที่ลึกซึ้งกว่า คุณอาจพิจารณาเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เน้น Digital Marketing ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง หลักสูตรเหล่านี้มักจะมีเนื้อหาที่ละเอียดและร่วมมือกับอุตสาหกรรมในการพัฒนาความรู้และทักษะ อย่างเช่น IDMcouncil สถาบันสอนที่รวมรวบอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการสอนและประสบการณ์ของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ที่มีความรู้ในแต่ละด้านมากถึง 14 หัวข้อ ซึ่งถ้าคุณไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้เลย เรียนจบคอร์ส ADVANCED DIGITAL MARKETING CERTIFICATE คุณจะเป็นนักการตลาดที่เก่งได้ทันที
 • คอร์สออนไลน์และพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ มีหลายแพลตฟอร์มที่มีคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับ Digital Marketing ที่สามารถเรียนได้ตามความสะดวกสบายของคุณ บางคอร์สที่น่าสนใจได้แก่ Udemy, Coursera, LinkedIn Learning, HubSpot Academy, และ Google Digital Garage เป็นต้น คอร์สเหล่านี้มีทั้งเนื้อหาพื้นฐานและเนื้อหาระดับสูง คุณสามารถเลือกตามความต้องการและระดับความเชี่ยวชาญของคุณ
 • เครือข่ายชุมชนและกลุ่มองค์ความรู้: มีชุมชนออนไลน์และกลุ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและคนในวงการ เช่น Facebook Groups, LinkedIn Groups, Reddit, Slack Communities เป็นต้น การเข้าร่วมชุมชนเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและแลกเปลี่ยนความรู้กับคนในวงการ
 • การปฏิบัติงานและฝึกงาน: หากคุณต้องการประสบการณ์ทางปฏิบัติและการเรียนรู้ในสภาวะการทำงานจริง คุณสามารถค้นหาโอกาสฝึกงานหรือการทำงานในศูนย์การตลาดหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing การทำงานในสถานประกอบการจริงจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์และความคุ้นเคยกับเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในงาน Digital Marketing

อย่าลืมว่าการเรียนรู้ Digital Marketing มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะวงการนี้อยู่ในขณะที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในด้าน Digital Marketing เพื่ออัพเดตความรู้และทักษะของคุณตลอดเวลา

สรุป

การตลาดออนไลน์เป็นวิธีที่นำเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพแก่ธุรกิจในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างการมองเห็นแบรนด์ และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย การวัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆองค์กรต้องการและยังเป็นอาชีพที่มาแรงในปีนี้ และดูเหมือนว่าจะแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ใช้ช่องทางการติดต่อหรือการสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานและมีความคล่องตัวบนโลกออนไลน์สูง อาชีพDigital marketing จึงเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้
หากท่านใดที่มีความสนใจที่จะปูพื้นฐานด้านการตลาดออนไลน์หรือนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจของท่านเอง IDMCouncil สถาบันที่สอนเกี่ยวกับ Digital Marketing ที่พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานระดับเดียวกันกับอเมริกา ลงทะเบียนมาตรฐาน European Qualification Framework ระดับ 5 เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันด้าน Digital Marketing ระดับโลก “International Board of Digital Marketing

บทความอื่นที่น่าสนใจ

5 Influencer ตัวท็อป! สอนตัดต่อคลิปวิดีโอในโทรศัพท์แบบมืออาชีพ

ปัจจุบันผู้คนนิยมใช้การตัดต่อคลิปในโทรศัพท์มากกว่าคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุผลที่ว่าสะดวกหรือใช้งานง่าย และส่วนใหญ่ตัดต่อคลิปเพื่อใช้ลงบนโซเชียลมีเดียอย่างแพลตฟอร์ม Facebook , Instagram หรือ Tiktok
Read More

ล่องทะเลส่องน่านน้ำ ความแตกต่างกลยุทธ์การตลาด Red Ocean และ Blue Ocean

Red Ocean คือเป็นการแข่งขันในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่งเยอะและแข่งขันกันด้วยราคาและคุณสมบัติของสินค้า ในขณะที่ Blue Ocean คือการวางแผน…
Read More

3 ทริคเด็ด! เขียนแคปชั่นคอนเทนต์ยังไงให้ยอดขายพุ่งทะลุเป้า

ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการดึงดูดผู้ชมมายังคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียของคุณคือ การเขียนแคปชั่นที่น่าดึงดูดซึ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณและผู้ชมได้
Read More

วิธีสมัครนายหน้า TikTok เปิดโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้

คุณสามารถทำเงินจาก TikTok ได้ง่ายๆโดยการเป็นนายหน้าหรือAffiliate บนแพลตฟอร์มติ๊กต๊อก ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่คนในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
Read More

Rolls-Royce ราคาสูงแต่ทำไมขายได้

สาเหตุที่ทำให้ Rolls Royce ราคาสูงแต่ยังสามารถขายได้ คือวางแผนการตลาดและเลือกเจาะกลุ่มเฉพาะที่มีกำลังในการซื้อแบรนด์ Rolls Royce ซึ่งส่วนสำคัญคือการสร้าง Branding ให้น่าจดจำ
Read More

เผยวิธีทำ Facebook Ads ลูกค้า Inbox เพิ่ม ยอดขายถล่ม

Facebook Ads มีความสำคัญกับการใช้งานของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเห็น Content และช่วยในการปิดการขายได้ แม้จะมีคู่แข่งมากมาย
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save