ทำความรู้จักลูกค้าให้ลึกขึ้นด้วย Buyer Persona
ทำความรู้จักลูกค้าให้ลึกขึ้นด้วย Buyer Persona

ทำความรู้จักลูกค้าให้ลึกขึ้นด้วย Buyer Persona

ในยุคปัจจุบันที่การตลาดและการขายสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องมีการทำความรู้จักลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จและเพิ่มยอดขาย อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นคือการทำ Buyer Persona  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมและทำความเข้าใจของลูกค้า โดยทำการสร้างตัวอย่างบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะเป็นตัวแทนของกลุ่มลูกค้าที่คุณมุ่งหวังที่จะเข้าถึง โดย Persona จะถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลจริง ที่คุณได้รวบรวมมาจากการสำรวจตลาด การสัมภาษณ์ลูกค้า หรือแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างละเอียด

Digital Marketing

การทำ Persona ถือเป็นพื้นฐานในการทำ Digital Marketing ซึ่งมันสามารถทำให้คุณสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้โดยการทำ Persona ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเล็กๆ หรือมีกิจการขนาดใหญ่ การทำ Persona เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยคุณสร้างความสำเร็จในอุตสาหกรรมการตลาด โดยทั่วไปแล้วการสร้าง Persona จะรวมไปถึงข้อมูลเชิง Demographics (เช่น อายุ เพศ รายได้) ข้อมูลเชิงพฤติกรรม (เช่น วิธีการค้นหาข้อมูล และช่องทางการติดต่อ) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและปัญหาของลูกค้า เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ และกลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนองต่อลูกค้าเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม

Buyer Persona คืออะไร ?

Buyer Persona คือ การสร้างตัวอย่างบุคคลหรือลูกค้าที่มีความต้องการหรือความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยบุคคลที่เราสร้างด้วย Persona ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกัน ซึ่งการทำความรู้จักลูกค้าด้วย Persona เป็นการทำให้คุณทราบถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของคุณ เช่น อายุ เพศ งบประมาณการซื้อ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ความต้องการที่แตกต่างกันไป เพื่อให้คุณวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดและสร้างโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านั้นๆ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณเข้าใจความต้องการและความสนใจของพวกเขา สร้างความไว้วางใจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จในการทำธุรกิจของคุณ การสร้าง Persona อาจจะใช้เวลาและความพยายามในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล แต่มูลค่าที่คุณจะได้รับจากการทำความรู้จักลูกค้าอย่างละเอียดคือสามารถนำไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การทำ Persona ยังช่วยให้คุณรู้ว่าควรเลือกใช้ช่องทางการตลาดใดหรือโฆษณาในสื่อแบบไหนที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของคุณ เพิ่มโอกาสในการถูกเห็นเห็นและเป็นที่รู้จักในท้องตลาด

ทำไม Buyer Persona ถึงสำคัญ ?

การสร้าง Persona เป็นกระบวนการสำคัญในการวางแผนการตลาดและการขาย เนื่องจากมันช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถเข้าใจลึกลงในลูกค้าเป้าหมายของตนและสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เพื่อเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางครั้งการสร้าง Persona อาจจะรวมข้อมูลเชิงจิตวิทยาเพิ่มเติม เช่น ความคาดหวัง ข้อกังวล และวิธีการตัดสินใจของลูกค้าเหล่านั้นด้วย เพื่อทำให้การเข้าใจลึกลงถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเป็นไปได้มากขึ้นในการออกแบบและดำเนินกิจกรรมตลาดให้มีผลมากที่สุด

วิธีการสร้าง Buyer Persona

 • ข้อมูลประชากร
Digital Marketing

ข้อมูลประชากรเป็นลักษณะของประชากรเฉพาะกลุ่ม สิ่งเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับตัวตนของแต่ละบุคคล และอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อประสบการณ์ในโลกของพวกเขา 

ตัวอย่าง
อายุ
– เพศ
– สถานที่
– สถานะครอบครัว
– ระดับการศึกษา
– รายได้เฉลี่ย

 • Professional Status (สถานะทางวิชาชีพ)
Professional Status (สถานะทางวิชาชีพ)

Professional Status คือ สถานะการประกอบอาชีพหรือการจ้างงานของบุคคลในกลุ่มตลาด

ตัวอย่าง
– รายได้
– ตำแหน่งงานที่ทำ
– ประเภทอุตสาหกรรม
– รูปแบบการทำงาน
– ลำดับขั้นของตำแหน่ง
การจัดทำข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตลาดแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ซึ่งการกำหนดเป้าหมายของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและผู้มีอิทธิพลภายในบริษัท สามารถส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแคมเปญการตลาด

 • Psychographics (จิตวิทยา)
Psychographics (จิตวิทยา)

Psychographics หมายถึงบุคลิกภาพ ค่านิยม ความสนใจ และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย การระบุลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนในฐานะผู้บริโภค ซึ่งเป็นมากกว่าแค่ข้อมูลประชากร

ตัวอย่าง
– ค่านิยม
– ความเชื่อ
– มุมมองทางการเมือง
– ไลฟ์สไตล์

 • Information Sources (แหล่งข้อมูล)
Information Sources (แหล่งข้อมูล)

แหล่งข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าลูกค้าใช้งานเวลาไหนบ้าง สถานที่ใช้งานบ่อย รับข้อมูลจากแหล่งไหน และอินฟลูเอนเซอร์ท่านใดที่เป็นผู้นำทางความคิดและเป็นที่ไว้วางใจ

ตัวอย่าง
– เว็บไซต์และบล็อกที่ต้องการ
– เครือข่ายโซเชียลมีเดียที่ชื่นชอบ
– สื่อโปรด (ดิจิทัล/เสียง/สิ่งพิมพ์)
– ผู้มีอิทธิพลและผู้นำทางความคิดที่พวกเขาไว้วางใจและยกย่อง
– กิจกรรมหรือการประชุมที่ชื่นชอบ (ออนไลน์หรือออฟไลน์)

 • Pain Points
Pain Points

การเข้าใจ Pain Points ของลูกค้ามีความสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้คุณสามารถวางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงจุดลูกค้ามากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด และช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จในตลาด

ตัวอย่าง
– ความต้องการ
– ความไม่สะดวก
– อุปสรรคในการใช้ผลิตภัณฑ์
– ความต่อเนื่อง
– ความพอใจ / ไม่พอใจ

ประโยชน์ของการทำ Buyer Persona

 • เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
  การเข้าใจลักษณะของลูกค้าช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น รวมถึงความต้องการ ปัญหา และความสนใจของพวกเขา นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญในการสร้างและปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นคุณจึงสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่อัตรา Conversion และ ROI ที่สูงขึ้น
 • ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
  การกำหนดเป้าหมายแคมเปญการตลาดของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถประหยัดเวลาและเงินได้ คุณจะไม่เสียทรัพยากรไปกับการทำการตลาดให้กับผู้ที่ไม่สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
 • ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น
  ตัวตนของผู้ซื้อสามารถช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้นโดยทำให้แน่ใจว่าคอนเทนต์ในโฆษณา เนื้อหาและข้อความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
 • การจัดการสื่อสาร
  Persona ช่วยให้คุณสามารถสร้างโฆษณาและการสื่อสารที่เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการขายและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้ตามไปด้วย 
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ความต้องการ ความชอบ ไลฟ์สไตล์ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ธุรกิจนำมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการและช่วยสร้างแนวทางแก้ปัญหาที่ตรง Pain Points ของลูกค้าได้มากขึ้น

วิธีการประยุกต์ใช้ Buyer Persona กับ Digital Marketing

Buyer Persona

การใช้ Buyer Persona กับ Digital Marketing ส่วนใหญ่จะนำมาประยุกต์จากข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เพื่อปรับการวางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด โดยมักจะใช้การเก็บข้อมูลและศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้ได้ Persona ที่เป็นประโยชน์ต่อแบรนด์ของคุณมากที่สุด ซึ่ง Persona จะช่วยให้คุณสามารถเติบโตและสร้างความสำเร็จในการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งไปที่ความสนใจและการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานทรัพยากรและงบประมาณในการตลาดของคุณด้วย

สรุป

Buyer Persona คือเครื่องมือการตลาดที่ใช้สร้างโมเดลลูกค้า เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เช่น ความต้องการ ความสนใจ และพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆรวมไปถึง Digital Marketing สามารถสร้างและจัดการกิจกรรมการตลาด ทำให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสสูงในการประสบความสำเร็จ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save