ความแตกต่าง Digital Marketing vs Traditional Trade

ในยุคที่โลกของเราไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นและเทคโนโลยีก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว การตลาดก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและการทำโฆษณาให้กับลูกค้า การตลาดออฟไลน์แบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) และการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นสองกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งสองกลยุทธ์ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจและเป้าหมายของตนเอง

Digital Marketing คืออะไร

Digital Marketing คือ การทำการตลาดในรูปแบบใหม่โดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยมีสื่อกลางคืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล และแอปพลิเคชันต่าง ๆ (Facebook , Instagram , Twitter , YouTube , TikTok) เพื่อสร้างการรับรู้ ความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือใช้บริการของธุรกิจ การตลาดดิจิทัลเป็นกลยุทธ์ที่มีการเปลี่ยนผ่านจากการตลาดออฟไลน์แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นการตลาดออนไลน์

นอกจากนี้ธุรกิจควรพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่เสมอ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Traditional Trade คืออะไร

Traditional Trade คือ การทำการตลาดออฟไลน์โดยใช้สื่อแบบเก่า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และสื่อนอกบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ ความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือใช้บริการของธุรกิจ การตลาดแบบดั้งเดิมเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณสูงอาจเลือกใช้การตลาดแบบดั้งเดิมเป็นหลัก เช่น การทำโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือการทำป้ายโฆษณา เป็นต้น ส่วนธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัดอาจเลือกใช้การตลาดแบบดิจิทัลเป็นหลัก เช่น การโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย หรือการทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่าง Digital Marketing และ Traditional Trade

Digital Marketing จะใช้แพลตฟอร์มตามโลกออนไลน์เป็นหลักในการที่ทำให้บุคคลทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายเห็นแบรนด์ / รู้จักธุรกิจของคุณ ยกตัวอย่างเช่น การยิงแอดบน Google หรือการโฆษณาสินค้าบน TikTok เป็นต้น ในทางกลับกัน Traditional Trade คือการตลาดที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโลกออนไลน์อย่างสิ้นเชิง ซึ่งเราเรียกการตลาดแบบนี้ว่าการตลาดแบบออฟไลน์ ยกตัวอย่างเช่น การแจกใบปลิว , สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อโทรทัศน์ หรือแม้แต่ป้ายโฆษณาที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องถนน สิ่งนั่นก็เรียกว่าการตลาดแบบออฟไลน์เช่นเดียวกัน

ความแตกต่าง Digital Marketing vs Traditional Trade

การเลือกกลยุทธ์การตลาดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของธุรกิจ เป้าหมายของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณของธุรกิจ ซึ่งควรเลือกใช้กลยุทธ์แต่ละแบบให้เหมาะกับประเภทของธุรกิจนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วควรเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) โดยผสมผสานทั้งการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดแบบดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Digital Marketing มีอะไรบ้าง

Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine Optimization หรือ SEO คือ กระบวนการปรับแต่งและปรับปรุงเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา เช่น Google เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏในหน้าผลการค้นหา และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโดยรวม ซึ่งการทำ SEO มีเป้าหมายหลัก คือการทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจในสายตาของเครื่องมือค้นหา ทำให้เครื่องมือค้นหาสามารถตีความเนื้อหาได้ถูกต้องและทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ SEO ยังเน้นการสร้างลิงก์ (Backlinks) ที่มีคุณภาพและการให้ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานร่วมด้วย

Search Engine Marketing (SEM)

Search Engine Marketing หรือ SEM  คือ การทำโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา เช่น Google Ads ซึ่งการทำ SEM ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถแสดงโฆษณาอยู่หน้าแรกของการผลค้นหา โดยธุรกิจสามารถกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้

Social Media Marketing คือ การทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Instagram , Twitter , YouTube และ TikTok เป็นต้นการทำ SMM ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ โดยธุรกิจสามารถเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

Content Marketing คือ เป็นการทำการตลาดโดยใช้คอนเทนต์เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย โดยธุรกิจสามารถผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ วิดีโอ อีเมล เป็นต้น การสร้างคอนเทนต์ที่มีประโยชน์และน่าสนใจสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาสนใจธุรกิจ / สินค้า ของคุณได้

5. Email Marketing

Email Marketing  คือ การจัดทำและส่งอีเมลเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย การทำ Email Marketing ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจสามารถส่งอีเมลข่าวสาร โปรโมชั่น ส่วนลด และข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจให้กับลูกค้า

6. Influencer Marketing

Influencer Marketing คือ การทำการตลาดผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ การทำ Influencer Marketing ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจสามารถจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่มีกลุ่มเป้าหมายตรงกับสินค้าหรือบริการให้มารีวิวหรือโปรโมทสินค้าและบริการของธุรกิจ

Traditional Trade มีอะไรบ้าง

1. สื่อโทรทัศน์ (Television)

สื่อโทรทัศน์ (Television)

เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย เป้าหมายธุรกิจเป็นการโปรโมทให้คนทั่วไปได้เห็นสินค้าและรู้จักแบรนด์มากขึ้น โดยธุรกิจสามารถโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านช่องโทรทัศน์ต่าง ๆ เช่น ช่อง 3 , ช่อง 7 , ช่อง One เป็นต้น

2. สื่อวิทยุ (Radio)

สื่อวิทยุ (Radio)

เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง โดยธุรกิจสามารถโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านสถานีวิทยุต่าง ๆ เช่น วิทยุ FM91 , วิทยุ EFM94 เป็นต้น

3. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)

สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)

เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจง โดยธุรกิจสามารถโฆษณาสินค้าหรือบริการในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

4. ป้ายโฆษณา (Billboard)

ป้ายโฆษณา (Billboard)

เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยธุรกิจสามารถติดตั้งป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ริมถนน , บนทางด่วน และหน้าห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีประเภทอื่นๆ ของ Traditional Trade อีกมากมาย เช่น การแจกใบปลิว , การออกบูธ , การสาธิตสินค้า , การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทของ Traditional Trade การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของธุรกิจ เป้าหมายของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณของธุรกิจ

 Digital Marketing มี ข้อดี – ข้อเสีย อย่างไร

ข้อดี

– เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง
– การสื่อสารแบบสองทาง ทำให้สามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้
– สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ
– ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปต่ำกว่าการตลาดแบบดั้งเดิม

ข้อเสีย

– หากทำการตลาดหรือคอนเทนต์ไม่ดีจะถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือเท่าการตลาดแบบดั้งเดิม

Traditional Trade  มี ข้อดี – ข้อเสีย อย่างไร

ข้อดี

– สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์
– เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจง
– สามารถสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย

– เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้น้อยกว่าการตลาดแบบดิจิทัล
– การสื่อสารแบบทางเดียว ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้
– วัดผลได้ยากกว่าการตลาดแบบดิจิทัล
– ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปสูงกว่าการตลาดแบบดิจิทัล

หากใครอยากเปลี่ยนสายงานมาทำงานด้าน Digital Marketing IDM Council ได้เปิดคอร์สเรียนการตลาดดิจิทัลที่สอนโดยอาจารย์ที่ได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ในคอร์สเรียน Advanced Digital Marketing Certificate สุด Exclusive จะเป็นการอัพความรู้ทางด้านดิจิทัลแบบเข้มข้น กระชับ ทันสมัย และสามารถนําไปใช้งานได้จริง ซึ่งหากเรียนจบแล้วจะได้รับใบรับรองจากทางสถาบันเพื่อใช้ในการเปลี่ยนสายงานและนำไปต่อยอดกับงานหรือธุรกิจของคุณได้

สรุป

การเลือกใช้ Digital Marketing หรือ Traditional Trade ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการตลาด ซึ่งหากทำการตลาดแบบผสมผสานทั้งการตลาดแบบดิจิทัลและการตลาดแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกันก็อาจเป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทความอื่นที่น่าสนใจ

แกะบทเรียน! เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจเจ๊ง  ก่อนสร้างธุรกิจของตัวเอง

การทำธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน แต่หากผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ วางแผนอย่างรอบคอบ และปรับตัว…
Read More

นายหน้า TikTok ถูกใจสิ่งนี้ เรียกยอดฟอล ดันคลิปเก่าเพิ่มยอดวิวพุ่ง

นักการตลาดหรือผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้วิธีนี้เพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับช่องของตนเองหรือช่องธุรกิจได้ ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าในอนาคตผู้คนจะหันมาเล่น Tiktok มากขึ้น…
Read More

Google Data Studio ตัวช่วยสำคัญการทำธุรกิจ

Google Data Studio เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล Insights ซึ่งทำการแปลงข้อมูลเป็นรายงานและ Dashboard ที่ให้ข้อมูลซึ่งปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับ…
Read More

Digital Marketing Funnel หัวใจพื้นฐานที่นักการตลาดควรรู้!

Digital Marketing Funnel เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำทางลูกค้าไปสู่การทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจและปรับใช้ Funnel ให้เหมาะสม…
Read More

Content Marketing กลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

Content Marketing ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการโปรโมตสินค้าหรือบริการ แต่ยังเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน ด้วย…
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save