สอนยิงแอด Conversion ค่าแอดถูกลง 2 เท่า

เมื่อเทคโนโลยีและโลกออนไลน์ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การตลาดในโลกดิจิทัลก็เติบโตขึ้นไปอย่างมาก ซึ่งการโฆษณาทางออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการสร้างยอดขายและสร้างความรู้สึกในหลาย ๆ กลุ่มเป้าหมาย และในยุคที่ผู้คนมีการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น การยิงแอดบนเฟซบุ๊กกลับกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์

การยิงแอดบนเฟซบุ๊กไม่เพียงแค่การโฆษณา แต่ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า วัดผลและปรับปรุงแอดอย่างมีประสิทธิภาพ การยิงแอดแบบ Conversion เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้าง Campaign Objective เพื่อสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นให้กับสินค้า/บริการ

Ads Facebook คืออะไร

Ads Facebook  คือโฆษณาที่ปรากฏในพื้นที่ต่าง ๆ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Facebook รวมถึง Instagram , Messenger และ Audience Network โดยผู้ใช้งานโฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโฆษณา การวางแผนและงบประมาณตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของการโฆษณา เช่น เพิ่มการทำความรู้จักแบรนด์ ขายสินค้า หรือเพิ่มการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เป็นต้น

การตั้งค่ายิงแอดเฟซบุ๊กสามารถปรับแต่งได้ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์การตลาดของธุรกิจ มีตัวเลือกในการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามเพศ อายุ สถานะสมรส สถานะการศึกษา สิ่งที่สนใจ เช่น งานศิลปะ กีฬา หรือการเดินทาง และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการวัดผลและการวิเคราะห์เพื่อให้คุณเข้าใจผลการโฆษณาและปรับปรุงกลยุทธ์ต่อไปได้ดีขึ้น

Ads Facebook มีกี่วัตถุประสงค์

การยิงโฆษณาบนเฟซบุ๊กสามารถมีวัตถุประสงค์หลายประการ โดยบางครั้งการเลือกวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การตลาดของธุรกิจแต่ละราย แต่ทั่วไปแล้วมักจะมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังนี้

1. Brand Awareness : โฆษณาเพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงและรู้จักแบรนด์ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างการกระตุ้น เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
2. Ad Engagement : การเรียกให้ผู้ใช้มีการกระตุ้นในการโต้ตอบกับโฆษณา เช่น การกดไลค์ การแสดงความคิดเห็น แชร์ เป็นต้น
3. Website/App Traffic : โฆษณาเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มโอกาสเปลี่ยนผู้ใช้งานเป็นลูกค้า  เช่น การซื้อสินค้าหรือการลงทะเบียน เป็นต้น 
4. Conversions : การเรียกให้ผู้ใช้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น การซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก หรือการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตลาด
5. Product/Service Consideration : โฆษณาเพื่อสร้างความสนใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ โดยเน้นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เสนอ
6. Lead Generation : การทำให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลติดต่อ เช่น อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม

การเลือกวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจในขณะนั้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการวิเคราะห์และการประเมินผลลัพธ์การโฆษณาด้วย

ยิง Ads Facebook แบบ Conversion คืออะไร

Ads Facebook แบบ Conversion คือประเภทของโฆษณาบนเพจ Facebook ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการกระตุ้นให้กับผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการ การสมัครสมาชิก เป็นต้น การตั้งค่ายิงแอดบนเฟซบุ๊กแบบ Conversion จะช่วยให้คุณสามารถติดตามและวัดผลลัพธ์ของการโฆษณาได้ว่ามีผู้ใช้กี่คนที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และให้ความสำคัญกับการสร้างการแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงบประมาณที่ใช้ในการโฆษณานั้น ๆ การใช้การยิงแอดแบบ Conversion อาจช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายหรือการเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการและปรับแต่งกลยุทธ์การโฆษณาให้เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ตัวอย่างการยิงแอดแบบ Conversion
– การซื้อสินค้า: กระตุ้นให้ผู้ใช้งานซื้อสินค้าบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
– การสมัครสมาชิก: กระตุ้นให้ผู้ใช้งานสมัครสมาชิก
– การกรอกฟอร์ม: กระตุ้นให้ผู้ใช้งานกรอกฟอร์มข้อมูล
– การดาวน์โหลด: กระตุ้นให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนการสร้าง Ads Facebook แบบ Conversion

เริ่มต้นก่อนการสร้างแคมเปญควรมีเว็บไซต์และติดตั้ง Facebook Pixel ให้เรียบร้อยก่อน เพราะแคมเปญประเภทนี้ระบบจำเป็นต้องจับ Action ต่าง ๆ เมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาบนเว็บไซต์ของเรา โดยรูปแบบ Action ที่เกิดขึ้น จะถูกกำหนดเป็น Event ต่าง ๆ บน Facebook Pixel

สำหรับขั้นตอนการสร้าง Campaign Objective แบบ Conversion มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. กดปุ่ม “+ Create”

2. เลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญตามที่ต้องการ 

สำหรับการทำ Conversion สามารถเลือกได้จากใน 2 วัตถุประสงค์นี้ คือ Engagement หรือ Leads (สามารถดูได้จากคำอธิบายด้านข้าง) จากนั้นกด “Continue”

3. ตั้งค่าในส่วนของ Conversion 

สามารถทำได้โดย
• Conversion location >> เลือก Website
• Pixel >> เลือก Pixel ID ที่ต้องการทำในแคมเปญนี้
• Conversion event >> เลือก Event ที่ต้องการให้ลูกค้าทำ เช่น อยากได้คนกรอกฟอร์มลงทะเบียน เลือก Complete registration(ตามที่ setting ไว้ที่ Pixel)

4. ตั้งค่า Budget & schedule และ Audience 

โดยสามารถตั้งค่าได้เองตามต้องการ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิก “Next”

5. หน้านี้จะเป็นในส่วนของ Ad 

เช่น รูปภาพ วิดีโอ แคปชั่น CTA Tracking หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของโฆษณา สามารถใส่ตามข้อมูลที่เตรียมไว้ได้เลย หลังจากใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้ว กด “Publish” เพียงเท่านี้ก็สร้างแคมเปญได้อยากเสร็จสมบูรณ์ รอติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญนี้ได้เลย

IDM Council ได้เปิดคอร์สสอนยิงแอดบน Facebook Ads และ IG Ads เพื่อเพิ่มฐานลูกใหม่ติดต่อลูกค้าเก่า ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือนำเสนอโปรโมชั่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อันดับหนึ่งอย่าง Facebook และ Instagram พร้อมสอนวิเคราะห์และวัดผลโฆษณาเพื่อนำไปปรับปรุง สอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่ได้การรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง

สรุป

การยิงแอดแบบ Conversion สามารถช่วยเจาะกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้บริโภคที่มีโอกาสซื้อสินค้า/บริการ ได้มากกว่ากลุ่มอื่น จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการยิงแอดแบบ Conversion จึงมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบอื่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save