Social-Media-marketing

Social Media Marketing

หลักสูตรที่เน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญในทุกแง่มุมของ การตลาดโซเชียลมีเดียใน 10 หัวข้อหลัก เช่น Twitter , instagram , Facebook , Youtube รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ การวิจัย และสร้างคอนเทนต์ จากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล