คอร์สเรียน MARKETING ONLINE
CERTIFIED DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL
(ONLINE)

เหมาะกับใคร ?

เป็นคอร์สการตลาดออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานการตลาดเบื้องต้น
สอน Online Marketing โดยผู้เชี่ยวชาญของ IDMCouncil

ผู้ประกอบการ l ผู้ที่มีเวลาน้อย l นักการตลาด l บคคลที่สนใจ

ผู้ประกอบการ

ผู้ที่มีเวลาน้อย

นักการตลาด

ผู้ที่สนใจ

Course Outline

เริ่มต้นจาก 0 เทิร์นโปร ภายใน 1 เดือน
ลงลึก 10 หัวข้อหลัก ที่ต้องรู้และใช้จริง

17 ต.ค. 2564 | 9.00 – 12.00 น. 

ทำความเข้าใจรากฐานสำคัญของการตลาดออนไลน์ หลักการตลาดเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยแนะนำเกี่ยวกับการจัดการ Online Marketing เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ และสามารถวางแผนการตลาดเบื้องต้น ได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตร

– Principles of Digital Marketing
– Digital Research
– Developing Objectives
– Cultural Research
– Connecting with the Customer

17 ต.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น. 

ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อเดินหน้าธุรกิจ และสามารถจัดการให้ธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

– Key Social Platforms for Digital Marketing
– Growing and Engaging an Audience
– Setting up a Social Media Experience for a Business
– Creating and Optimizing Social Media Campaigns
– Developing Data-Driven Audience and Campaign Insights

24 ต.ค. 2564 | 9.00 – 12.00 น.

สร้างความเข้าใจถึงเรื่องของ Search Engine Optimization (SEO) และวิธีการทำ รวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

– SEO Fundamentals
– Keywords and SEO Content Plan
– Aligning SEO and Business Objectives
– Optimize Organic Search Ranking
– Measuring SEO Performance

24 ต.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น.

พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำกลยุทธ์ด้านเนื้อหา เพื่อขับเคลื่อนให้ข้อมูลตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

 

เนื้อหาหลักสูตร

– Content Marketing Concepts and Strategy
– Developing a Content Marketing Plan
– Publishing and Distributing Content
– Using Content Research to Find Opportunities
– Creating and Curating Content
– Metrics and Performance

31 ต.ค. 2564 | 9.00 – 12.00 น. 

แนะนำกลยุทธ์ การออกแบบ และการรายงานผล เพื่อการออกแบบ Email ที่ดีและทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

– Email Marketing Fundamentals
– Email Design
– Tools and Strategy
– Creating an Effective Email Campaign
– Testing and Optimizing an Email Campaign
– Marketing Automation

31 ต.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น. 

การจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เข้าถึงเป้าหมายของธุรกิจ และช่วยให้จัดการได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

– Web Design and Website Optimization
– Design Principles and Website Copy
– Publishing a Basic Website
– User-Centered Design and Website Optimization
– Website Metrics and Developing Insight

7 พ.ย. 2564 | 9.00 – 12.00 น. 

ช่วยให้คุณเข้าใจ และสามารถจัดการการโฆษณาแบบ Paid Search ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Google Ads ทำให้สามารถจัดสรรวิธีการ และวางงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

– Fundamentals of Paid Search
– Search Campaign Management
– Paid Search Campaign Creation with Google Ads
– Paid Search Campaign Measurement

7 พ.ย. 2564 | 13.00 – 16.00 น. 

การทำโฆษณาแบบ  Display Banner และ Video ขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆ ผ่าน Google Ads อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างการรับรู้ให้เพิ่มมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

– Fundamentals of Display and Video Advertising
– Google Display Network and Video Ad Formats
– Creating and Managing a YouTube Channel
– Creating Display and Video Campaigns
– Targeting Display and Video Campaigns
– Measurement and Optimization

14 พ.ย. 2564 | 9.00 – 12.00 น. 

เข้าใจการใช้เครื่องมือ Analytics ตั้งแต่การ Set Up จนถึงการรายงานผลต่าง ๆทำให้สามารถเข้าใจความหมาย และนำข้อมูลไปต่อยอดได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

– Web Analytics Fundamentals
– Creating and Configuring a Google Analytics Account
– Setting Goals with Google Analytics
– Monitoring Campaigns with Google Analytics Reports
– Analyzing and Recording Google Analytics Data

14 พ.ย. 2564 | 13.00 – 16.00 น. 

กลยุทธ์ออนไลน์ในรูปแบบของ PROPEL (Plan, Research, Objective, Propose, Execute, Learn) ทำให้สามารถวางกลยุทธ์ด้านตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

– Digital Strategy Fundamentals
– Digital Strategy Research
– Setting Strategy Objectives and KPIs
– Developing a Creative Strategy
– Executing a Digital Marketing Strategy
– Communicating a Digital Marketing Strategy

​CERTIFIED DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL (ONLINE)

เรียนการตลาดกับ IDMCouncil
10 หัวข้อการอบรม เจาะลึกเรื่องการตลาด​

**ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Online Marketing มาก่อน ก็สามารถเรียนได้
เราเริ่มปูพื้นฐานการตลาดเบื้องต้น กระชับให้สั้น เพื่อเข้าใจได้ไวสำหรับผู้เริ่มต้น
คอร์สเดียว รู้ครบ จบใน 1 เดือน

ทำไมนักการตลาด ต้องมีทักษะการตลาดดิจิตอล ??

เพราะปัจจุบัน โลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี และการแพร่ระบาดโควิดที่ทำให้หลายคนต้องทำงานอยู่ที่บ้าน หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับทุกกลุ่มที่อยากพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดมากมายที่ถูกออกแบบใช้ให้เข้าถึงได้ทุกคนอย่างเหมาะสม

อีกทั้ง สายงานด้าน Marketing Online เป็นที่ต้องการอย่างมากของบริษัทชั้นนำ แต่ปัจจุบันบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ที่มีความรู้ความชำนาญนั้น หาได้ยากและยังขาดแคลน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดี ที่คุณจะใช้ช่วงเวลานี้ เรียนเสริมเติมเต็มความรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านตลาดออนไลน์ ให้ชำนาญและโดดเด่นก่อนใคร ด้วยคอร์สเรียน Digital Marketing

เมื่อรู้ก่อน ก็สำเร็จก่อน

คอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ กับ IDM Council

ปูพื้นฐานการตลาดเบื้องต้น ด้วย 10 หัวข้อหลักสำคัญ เน้นปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน สรุปการตลาด ย่อทุกเนื้อหาให้กระชับและสามารถเข้าใจได้ง่าย เริ่มตั้งแต่หลักการตลาดเบื้องต้น การวางแผนการตลาดเบื้องต้นไปจนจบวงจรการตลาด พร้อมแนะเคล็ดลับการตลาด เทคนิคการใช้เครื่องมือการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “ให้การตลาดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ” สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดออนไลน์ คอร์สเรียนการตลาดระยะสั้น ใช้เวลาเพียง 1 เดือน โดยมีกำหนดการเข้าเรียนทุกวันอาทิตย์ เรียนจบ สามารถนำเอาไปใช้ได้จริงทันที ด้วย คอร์สDigital Marketing จาก IDM Council

10 หัวข้อสำคัญ ที่หากไม่รู้ตอนนี้ อาจสายไป!

เรียน Digital Marketing กับ IDMCouncil กระชับเนื้อหา สรุปการตลาดให้เข้าใจง่าย สอนโดยผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่บุคคลระดับหัวหน้า ผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ ให้ความสนใจ เรียนกลุ่มย่อย เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนได้ทุกคำถามเน้นปฏิบัติจริง จนกว่าจะทำได้

เรียน Digital Marketing กับ IDMCouncil เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางด้าน Marketing Online

PROMOTION

คอร์ส Certified Digital Marketing Professional (Online)

ปกติค่าลงทะเบียน ท่านละ 34,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหลือเพียง 19,900 บาท

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • เรียนการตลาดออนไลน์ให้รู้ในทุกภาพรวม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
  • เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน

* ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!

Certificate

ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก International Digital Marketing And Business Council (IDM) และ International Board Certified Exam จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

IBDM Certificate
  • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation)
  • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเอง
  • มีความรู้ที่ได้รับการยอมรับระดับมาตราฐานสากล
  • เป็นที่ยอมรับทางด้านตลาดออนไลน์ ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง
  • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing
  • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะตลาดออนไลน์ เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย
  • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (IDM and IBDM)ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการอย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย
  • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการได้รับใบประกาศการรับรองในระดับสูงขึ้น เนื่องจากทาง IDMCouncil ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนระดับ International จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

IDM Certificate

ทำไมต้องเรียนกับ คอร์สเรียน Marketing Online กับ IDMCouncil

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรงพร้อมถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ไม่เสียเวลาเดินทาง

คอร์สเรียนแบบคอร์สเรียนแบบ Real Time Learning อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแถมบรรยากาศถามตอบกับอาจารย์ได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง และยังปลอดภัยอยู่ที่บ้านก็พัฒนาตัวเองได้ไม่ต้องเดินทาง

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
Online Marketing

 

อาจารย์ผู้สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ในคอร์ส Digital Marketing สุด Exclusive นี้

95%

ของผู้เรียนจบหลักสูตร ได้ทำงานในบริษัทที่มีคุณภาพ

81%

ของผู้เรียนสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
IBCDM International Certificate

88%

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรผ่านการสัมภาษณ์ในสายงานการตลาดดิจิตอล

ติวเข้ม เน้นปฏิบัติ สรุปครบ จบใน 1 เดือน

คอร์สเรียน Digital Marketing จาก IDMCouncil หลักสูตรระดับสากลพร้อมประยุกต์ให้เข้ากับการตลาดในประเทศไทย

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

Mastership In Advance Digital Marketing

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  145,000

Advanced Digital Marketing Certificate

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

ราคา : 35,000

Digital Marketing Specialist

คอร์ส เรียน Social Media Marketing ทำการตลาดแบบมืออาชีพบน social media

ราคา: 29,900

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  24,500

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,500

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ