คอร์ส CERTIFIED DIGITAL MARKETING SPECIALIST COURSE

PROGRAM OVERVIEW

คอร์สเรียน Digital Marketing ที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการภาพรวมการตลาดได้อย่างเชี่ยวชาญ พร้อมเทคนิคเคล็ดลับการตลาด ระดับ Specialist หลักสูตรภาษาไทย เข้าใจง่าย ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับการรับรองระดับนานาชาติจาก International Board of Digital Marketing ลงลึก เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง

LEARNING OBJECTIVES

 • ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก และตรงกลุ่ม
 • วัดผลลัพธ์การตลาด จากข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้มองเห็นแนวทางการพัฒนา ต่อยอด
  รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสร้างสรรค์บทความที่น่าสนใจ ดึงดูดใจผู้อ่าน มีคุณภาพ และทรอดแทรก Keyword SEO อย่างเป็นธรรมชาติ
  ตลอดการเขียนบทความซึ่งการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่มีคุณภาพนั้น จะสามารถช่วยดันบทความให้ขึ้นไปติดอยู่อันดับต้นๆ
  บนหน้า Google ได้โดยแทบไม่กระทบงบประมาณการตลาด

PROGRAM STRUCTURE

Certified Digital Marketing Specialist – Search Marketing
PROGRAM OVERVIEW

เป็นคอร์สเรียน Digital Marketing ที่จะช่วยให้คุณรู้จักกับวิธีการใช้งาน Search Marketing
ได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมเผยเทคนิคและแนะนำเครื่องมือต่างๆ สำหรับการเพิ่มค่า
Search Engine Optimization ให้หน้าเว็บไซต์ของธุรกิจติดหน้าแรกของ Google
คอร์ส SEO เรียน SEO หรืออบรม PPC เพื่อเพิ่มโอกาสการมองเห็นทั้ง Paid Search
การโฆษณาบน Google ADS แบบมีค่าใช้จ่าย และ Digital Display Advertising
หรือโฆษณาจำพวก Banner สอนการวางแผนการตลาดและการวางกลยุทธ์ แสดงวิธี
การติดตามและวัดผลลัพธ์แคมเปญการตลาด เพื่อปรับปรุงพัฒนา Search Engine Marketing (SEM) แก่ธุรกิจ เรียนรู้วิธีสร้างสรรค์ วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทำ Search Marketing
ให้ประสบผลสำเร็จ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก ที่จะช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันทั้งธุรกิจและสายอาชีพของคุณ

Certified Digital Marketing Specialist – Social Media Marketing
PROGRAM OVERVIEW

โปรแกรมที่จะมุ่งเน้นไปที่ Social Media Marketing ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับการทำการตลาดบนทุกช่องทาง Social Media ที่ได้รับความนิยมอย่าง Facebook, Instagram,Twitter, Linkedin, Youtube พร้อมสอนขั้นตอนในการวางกลยุทธ์การตลาด
ที่เหมาะสมในแต่ละแพลทฟอร์มที่มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน การวัดผลลัพธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงอ้างอิงจากผลการเก็บวิจัยข้อมูลเชิงลึกจากทุก Social Media วิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาบน Social Media ให้น่าสนใจและเหมาะสมในแต่  ละแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน วิธีการนำ Content นั้นสู่สายตาผู้ชม / กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน      วงกว้าง ดึงศักยภาพของแต่ละแพลตฟอร์มมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมแบรนด์ของธุรกิจให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์

Certified Digital Marketing Specialist – Strategy and Planning
PROGRAM OVERVIEW

โปรแกรมที่จะมุ่งเน้นไปที่การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ Digital Marketing แบบ End-To-End / ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบครบทุกกระบวนการทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจที่ต้องการส่งเสริมทุกกิจกรรมการตลาดทุกช่องทาง Omni-Channel การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องและช่วยส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำมาปรับใช้กับแคมเปญการตลาด พร้อมวัดประสิทธิภาพผลลัพธ์การดำเนินการและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดที่ผ่านมาในทุกขั้นตอน ให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการงบประมาณการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ธุรกิจได้วางไว้

Certified Digital Marketing Specialist – Social Selling
PROGRAM OVERVIEW

โปรแกรมที่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้เทคนิคและการนำเครื่องมือสำหรับการทำ Digital Marketing
มาปรับใช้ และผสมผสานรวมเข้ากับกระบวนการขายของคุณ เพื่อให้คุณได้มีโอกาสเข้าถึงกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าได้มากขึ้น และเพิ่มอัตรา Conversion

หลักสูตรนี้มี 5 Module ที่สะท้อนถึงประเด็นสำคัญของการขายในทุกช่องทาง Online Marketing

1. พื้นฐานการเริ่มต้นขายของในทุกช่องทาง Online Marketing
2. การค้นหา กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกลุ่ม พร้อมเทคนิคในการคัดกรองผู้คนจำนวนมากให้เหลือเฉพาะกลุ่มคนที่มีแนวโน้มสนใจสินค้าจริงๆ และเปลี่ยนสถานะให้กลายเป็นลูกค้าของธุรกิจได้ในที่สุด
3. สร้างสรรค์สื่อ คอนเทนต์ โฆษณาต่างๆ ให้ดึงดูดสายตาผู้ชม
4. เพิ่มการมีส่วนร่วม (Engagement) ให้แคมเปญการตลาดของธุรกิจ เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค ใช้เก็บข้อมูลสำหรับ
ใช้ต่อยอดในแคมเปญอื่นๆ ได้ต่อไป
5. เทคนิคปิดการขายและการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่คู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน ในระยะยาว

Certificate

ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก International Digital Marketing Council (IDM) และ International Board Certified Exam จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

 • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation)
 • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเอง
 • มีความรู้ที่ได้รับการยอมรับระดับมาตราฐานสากล
 • เป็นที่ยอมรับทางด้านตลาดออนไลน์ ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง
 • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing
 • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะตลาดออนไลน์ เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย
 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (IDM and IBDM)ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการอย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย
 • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการได้รับใบประกาศการรับรองในระดับสูงขึ้น เนื่องจากทาง IDMCouncil ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนระดับ International จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

ทำไมต้องเรียนกับ IDMCouncil

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรงพร้อมถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
Online Marketing

 

อาจารย์ผู้สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ในคอร์ส Digital Marketing สุด Exclusive นี้

95%

ของผู้เรียนจบหลักสูตร ได้ทำงานในบริษัทที่มีคุณภาพ

81%

ของผู้เรียนสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
IBCDM International Certificate

88%

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรผ่านการสัมภาษณ์ในสายงานการตลาดดิจิตอล

ติวเข้ม เน้นปฏิบัติ สรุปครบ จบใน 1 เดือน

คอร์สเรียน Digital Marketing จาก IDMCouncil หลักสูตรระดับสากลพร้อมประยุกต์ให้เข้ากับการตลาดในประเทศไทย

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

Mastership In Advance Digital Marketing

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  145,000

Advanced Digital Marketing Certificate

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

ราคา : 35,000

Digital Marketing Specialist

คอร์ส เรียน Social Media Marketing ทำการตลาดแบบมืออาชีพบน social media

ราคา: 29,900

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  24,500

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,500

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ