SEO CONTENT & WORKSHOP

รายละเอียดคอร์ส 

หลักสูตรสำหรับคนที่สนใจเริ่มทำงานด้านการตลาดออนไลน์ ที่ต้องการอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างการออกแบบเว็บไซส์ด้วยวิธีทำ SEO ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาบนเว็บไซต์ในวงกว้าง เจาะลึกรายละเอียดและเทคนิคในการทำ Google SEO ให้ติดอันดับ พร้อมฝึกด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเรียนกับ วิธีทำ SEO Workshop เพื่อฝึกทักษะการทำงานด้านการตลาดออนไลน์ให้มีความเป็นมืออาชีพและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาคอร์สอบรม Online Marketing ที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจโครงสร้างบนเว็บไซต์โดยการทำ Google SEO รวมถึงผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ที่ต้องการนำองค์กรเข้าสู่กระบวนการ Digital Tranformation ด้วยการสร้างเว็บไซต์ การเริ่มต้นวิธีทำ SEO Setup ผ่านการเรียนในคอร์สอบรม Online Marketing IDM Council แบบระยะสั้น ภายใน 2 วัน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างบนเว็บไซต์โดยสอน SEO Setup เบื้องต้น
 • เรียนรู้รายละเอียดการทำ Google SEO บนเว็บไซต์และวิธีการออกแบบเนื้อหา
 • ลงมือปฏิบัติจริงภายในคลาสเรียนผ่านการสอน SEO Workshop กับอาจารย์ภายในคลาสเรียน
 • ได้เริ่มต้นใช้งานระบบการทำงานเบื้องต้นผ่านการสอน SEO Workshop ภายในคลาส

เนื้อหาการเรียน

Course Outline

“ คอร์สอบรมเนื้อหาโครงสร้างและวิธีการทำ Search Engine Optimization (SEO) พร้อมลงมือทำจริงภายใน 2 วัน ”

Introduction 

14 ก.พ. 2564 | 9.00 – 12.00 น.

ทำความเข้าใจเนื้อหาภาพรวมของ Search Engine Optimization (SEO) เบื้องต้นผ่านหัวข้อ Introduction เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเรียน

เนื้อหาหลักสูตร

 • Search Marketing Concepts
 • Using Organic Search in Marketing Campaigns
 • Using Paid Search in Marketing Campaigns
 • Measuring Search Campaigns

SEO Set up

14 ก.พ. 2564 | 13.00 – 16.00 น.

สอนเนื้อหาหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างการเริ่มต้นทำ Search Engine Optimization (SEO) พร้อมเทคนิคและสิ่งที่นักธุรกิจ หรือคนทำออนไลน์จำเป็นต้องรู้

เนื้อหาหลักสูตร

 • Key SEO Concepts
 • Setting Objectives for SEO
 • Implementing Technical SEO
 • Implementing On-page SEO
 • Implementing Off-page SEO
 • Implementing SEO in a Mobile Environment
 • Improving Local SEO
 • Measuring and Reporting SEO Campaigns

SEO Content

 21 ก.พ. 2564 | 09.00 – 12.00 น.

หัวข้อสำหรับการเริ่มต้นการทำเนื้อหาบนเว็บไซส์ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ในการคิดเนื้อหา Content บนเว็บไซส์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

 • SEO Content Marketing Concepts
 • Researching SEO Content
 • Creating SEO Content
 • Evaluating the Performance of SEO Content

SEO Workshop

21 ก.พ. 2564 | 13.00 – 16.00 น.

คลาสสำหรับการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเรียนกับอาจารย์ผู้สอนผ่านการทำ Workshop เพื่อนำเนื้อหาที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานจริง

เนื้อหาหลักสูตร

 • Fundamental Principles of SEO
 • Improving Technical SEO
 • Improving On-page Optimization
 • Implementing Strategic SEO Practices
 • Improving Off-page Optimization

CUSTOMIZATION COURSE SPECIALIST
SEARCH MARKETING INTRODUCTION & SEO CONTENT 2 DAYS

รูปแบบการเรียน  สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Offline และ Online แบบ Live Lecture
ระยะเวลา  คอร์ส 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง  
วันที่ 14  ก.พ. 2564 และ 21.พ. 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกกรุ๊ป ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์ (ติด BTS พญาไท)
ราคา ท่านละ12,000บาท จากราคาเต็ม 14,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!

 • เรียน SEO Online Marketing SEO Setup & SEO Content พร้อม Workshop ภายใน 2 วัน
 • เรียนจบ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทาง Online Marketing มาก่อนก็สามารถเรียนได้ เรียน Marketing Online เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภายใน 2 วันกับการเรียน Introduction & Seo Content แบบครบเครื่อง ค่าลงทะเบียน ท่านละ 12,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*กรณีไม่ผู้สมัครเรียนไม่ครบ 5 ท่าน ทางสถาบันขออนุญาตเลื่อนการสอน โดยจะแจ้งให้ทางผู้สมัครทราบทุกท่าน

WHY IDMCOUNCIL

INTERNATIONAL BOARD OF DIGITAL MARKETING (IBDM)
มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

IDMCouncil  พัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing
เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

Internet Marketing
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

THE CERTIFICATE

ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก International Digital Marketing Council (IDMC) และ International Board Certified Exam
จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

IDM Certificate
IBDM Certificate

ใบประกาศการรับรองความชำนาญการเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing ชั้นสูง มาตรฐานการสอนระดับ International

IBDM Certificate
IBDM Certificate

ใบประกาศการรับรองความชำนาญการเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketingชั้นสูง มาตรฐานการสอนระดับ International

 • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation
 • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเองมีความรู้ที่ได้รับการ ยอมรับระดับมาตราฐานสากล
 • เป็นที่ยอมรับทางด้านตลาดออนไลน์ ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง
 • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing
 • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะตลาดออนไลน์ เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย
 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (DMI and IBDM) ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการ        อย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย
 • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

Mastership In Advance Digital Marketing

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  145,000

Advanced Digital Marketing Certificate

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

ราคา : 35,000

Digital Marketing Specialist

คอร์ส เรียน Social Media Marketing ทำการตลาดแบบมืออาชีพบน social media

ราคา: 29,900

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  24,500

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,500

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ