Social Media Marketing คืออะไร?

“ ในยุคปัจจุบันการใช้ชีวิตของผู้คนให้ความสนใจในสื่อออนไลน์มากขึ้น หรือเรียกได้ว่า ตอนนี้เป็นยุคของ Marketing 4.0 คือยุคที่ก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลโดยนักการตลาดทั้งหลายนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการเข้าให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ”

ในการทำการตลาดยุคใหม่ที่หลายๆองค์กรต้องการที่จะ Transformation เข้าสู่โลกแห่งดิจิตอลกันมากขึ้น ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญในเรื่องของการทำ การตลาดออนไลน์ บนโลกของโซเชียลมีเดียมากกว่าในอดีต ไมว่าจะเป็น การลงสื่อใน Facebook, Instagram หรือแม้แต่ YouTube และหลายๆสื่อที่หลายคนมองข้ามว่าสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการตลาดในยุคนี้ได้

วันนี้ IDM Council จะมาอธิบายความหมายของ Social Media หมายถึง อะไร และ Social Media Marketing คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ในยุค Marketing 4.0 นั้นทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้หลายคนเข้าใจ ภาพรวมและนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไปค้นหาความหมายกันเลย

Social Media หมายถึงอะไร

หลายคนอาจจะคุ้นหูมาบ้างแต่อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างละเอียดว่าคำว่า social media หมายถึงอะไร social media กับสังคมในยุคสมัยใหม่ เป็นสังคมออนไลน์ที่เราสามารถสื่อ เนื้อหา เรื่องราว ทั้ง บทความ รูป เพลง คลิปต่างๆลงบนโลกโซเชียลมีเดีย และเราจะสามารถสื่อสารกันได้โดยผ่านการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ดังนั้นในยุคนี้นักการตลาดหลายคนจะเรียกว่า marketing 4.0 เพราะว่าเป็นยุคที่นักการตลาดหลายคนต้องหันมาใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น แอพ หรือ สื่อออนไลน์ ในการช่วยพวกเขาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และตรงจุดได้มากยิ่งขึ้น

Social Media Marketing (smm)

หมายถึง การทำสื่อการตลาดออนไลน์บนช่องทางต่างๆบนโลก social media โดยออกแบบการใช้ทั้ง กลุยทธ์ เทคนิค ต่างๆให้สอดคล้องและ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรา เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดี เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ข้อดีของ Social Media Marketing หรือ smm คือ ช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหา หรือ ทำการโปรโมท ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในการสื่อ แล้วอีกข้อที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึง การใช้ social media เป็นสื่อกลางในการสื่อหาลูกค้านั้นเราสามารถเก็บข้อมูลการเข้าถึงสิ่งที่เราสื่อออกไปและนำกลับมาวิเคราะห์เพื่อนำไป พัฒนา และปรับใช้ในแคมแปญต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำไมต้องศึกษา

การศึกษาช่องทางการตลาดๆที่นิยมใช้ในโลก social media ถือว่าค่อนข้างเป็นส่วนสำคัญต่อการทำงานสำหรับองค์กรที่ต้องการขยายการตลาดให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้บริโภท เนื่องจากช่องทางในการทำสื่อการตลาดออนไลนั้นมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการใช้ การศึกษาขั้นตอนการใช้ที่ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและใช้ประโยชน์จากการทำการตลาดดิจิตอลให้ได้ผลลัพท์ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ช่วยอะไรกับธุรกิจได้บ้าง?

  • ช่วยทำให้องค์กรสามารถวิจัยการทำการตลาดบน social media และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการศึกษาวิจัยได้
  • ช่วยทำให้สามารถกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน และวางแผนการทำงานในแพลทฟอร์มในช่องทางต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการขององค์กรได้
  •  ช่วยทำให้องค์กรหรือธุรกิจของเราสามารถเวางแผนดำเนินการและวัดผลกลยุทธ์การตลาดบน โซเชียลมีเดีย ให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

Social Media Marketing (smm) เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และนักการตลาดดิจิตอลที่กำลังทำงานหรือต้องการเริ่มทำงานในสาย Digital Marketing ในรูปแบบการทำการตลาดดิจิตอลด้านนี้โดยเฉพาะ และต้องการพัฒนาความรู้และทักษะความเข้าใจในการทำงานในด้าน Social Media Marketing เต็มรูปแบบ พัฒนาองค์กรในการทำการตลาดดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง ให้ยั่งยืน วางแผนการตลาดออนไลน์ในให้มีแพลตฟอร์มต่างๆประสิทธิภาพ อัพสกิลและตำแหน่งในสายงานการตลาดดิจิตอลได้ กับคอร์ส เรียนของ IDM Council

WHY IDMCOUNCIL

INTERNATIONAL BOARD OF DIGITAL MARKETING (IBDM)
มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

IDMCouncil  พัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing
เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

Internet Marketing
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

THE CERTIFICATE

ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก International Digital Marketing Council (IDMC) และ International Board Certified Exam
จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

IDM Certificate
IBDM Certificate

ใบประกาศการรับรองความชำนาญการเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing ชั้นสูง มาตรฐานการสอนระดับ International

IBDM Certificate
IBDM Certificate

ใบประกาศการรับรองความชำนาญการเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketingชั้นสูง มาตรฐานการสอนระดับ International

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

Mastership In Advance Digital Marketing

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  145,000

Advanced Digital Marketing Certificate

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

ราคา : 35,000

Digital Marketing Specialist

เจาะลึกเนื้อหาการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะทาง Search , Social Align Your Skills, Strategy & Plann

ราคา: 29,000

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  29,900

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,500

 02-109-9992 l @idmcouncil