CERTIFIED DIGITAL MARKETING SPECIALIST COURSE SEARCH MARKETING

คอร์ส Certified Digital Marketing Specialist - Search Marketing

เหมาะกับใคร ?

Up Speed สกิลการตลาดขั้นสุด รู้ครบ จบไว  ด้วย คอร์สเรียน Digital Marketing คอร์สเรียนการตลาดระยะสั้น ของ IDMCouncil สามารถเลือกคอร์สที่เหมาะกับความต้องการของคุณหรือตามประเภทของธุรกิจได้เอง  ถ่ายทอดประสบการณ์สุด Insight พร้อมเคล็ดลับการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงด้าน Digital Marketing

ผู้ประกอบการ l นักเรียน l นักการตลาด l บคคลที่สนใจ

ผู้ประกอบการ

นักเรียน

นักการตลาด

ผู้ที่สนใจ

Program Overview

เป็นคอร์สเรียนที่จะช่วยให้คุณรู้จักกับวิธีการใช้งาน Search Marketing ได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมเผยเทคนิคและแนะนำเครื่องมือต่างๆ สำหรับการเพิ่มค่า SEO ให้หน้าเว็บไซต์ของธุรกิจติดหน้าแรกของ Google เพื่อเพิ่มโอกาสการมองเห็น ทั้ง Paid Search การโฆษณาบน Google แบบมีค่าใช้จ่าย และ Digital Display Advertising หรือโฆษณาจำพวก Banner สอนการวางแผนการตลาดและการวางกลยุทธ์ แสดงวิธีการติดตามและวัดผลลัพธ์แคมเปญการตลาด เพื่อปรับปรุงพัฒนา Search Marketing แก่ธุรกิจ เรียนรู้วิธีสร้างสรรค์ วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทำ Search Marketing ให้ประสบผลสำเร็จ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก ที่จะช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันทั้ธุรกิจและสายอาชีพของคุณ 

Learning Objectives

หลังจากจบคอร์สเรียนไป ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การลงโฆษณาบน Google ทั้งรูปแบบ Organic Search และ Paid Search มากขึ้น สามารถคิด วิเคราะห์ และปรับใช้เครื่องมือการตลาดกับแคมเปญการตลาดได้อย่างเหมาะสม  สามารถดึงเอาศักยภาพหลักของ Paid Search ออกมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถควบคุมกับต้นทุนการตลาดให้คุ้มค่ามากที่สุด 

 

 • รู้และเข้าใจ Search Marketing มากขึ้น สามารถนำมาปรับใช้กับแคมเปญการตลาดของธุรกิจได้ 
 • สามารถกำหนดองค์ประกอบสำคัญที่ต้องใช้เมื่อเริ่มต้นทำ SEO และวัดผลลัพธ์พร้อมกับประเมิประสิทธิภาพการทำงานของ SEO ได้ 
 • สามารถสอดแทรกกลยุทธ์ในการกำหนดและจัดวางคำ (Keyword) ต่างๆ ในคอนเทนต์เพื่อเพิ่มค่า SEO ให้สูงขึ้น0 
 • รู้และเข้าใจหลักการในการพัฒนาเชิงเทคนิคของ SEO ให้แก่เว็บไซต์ ละสามารถลงมือทำ SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้น 
 • สร้างและปรับใช้ Paid Search Campaign ให้เหมาะสมกับธุรกิจ 
 • สามารถทำและพัฒนา Display Advertising ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขื้น 
 • วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดดิจิทัลโดยรวมได้ 
 • ใช้ทักษะ Digital Strategy เพื่อสร้างสรรค์แลประยุกต์ใช้ Search Marketing เชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ

Course Outline

ลงลึก 10 หัวข้อหลัก ที่ต้องรู้และใช้จริง

14 ก.พ. 2564 | 9.00 – 12.00 น

เรียน Search Engine Marketing (SEM) คือ การทำการตลาดบน Search Engine หรือหลักสูตร SEO หลักสูตร PPC เราสอน Google ADS และฟีเจอร์หลักที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้กับแคมเปญการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดบนช่องทางนี้ให้ดีขึ้นในหลักสูตร Google ADS เปรียบเทียบผลลัพธ์ความแตกต่างกันระหว่างการใช้ Organic Search และ PPC สอนการปรับใช้ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ Digital Marketing ที่ธุรกิจวางไว้ สอนการวัดและดูผลลัพธ์ของการทำการตลาดในคอร์ส Search Engine Marketing ในคอร์ส Google SEO สอน Google SEO

เนื้อหาหลักสูตร

1. Search Marketing Concepts
2. Using Organic Search in Marketing Campaigns
3. Using Paid Search in Marketing Campaigns
4. Measuring Search Campaigns

14 ก.พ. 2564 | 13.00 – 16.00 น.

สอน Google ADS กับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน SEO และชี้แนะให้เห็นว่าปัจจัยใดบ้างที่ถูกใช้พิจารณาก่อนลงมือทำ Keyword SEO สอนหลักสูตร SEO ให้สามารถรองรับได้ทั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังสอนให้เห็นถึงวิธีการวัดผล การอ่านรายงาน ค่าสถิติผลลัพธ์ต่างๆ และตัวชี้วัดที่สำคัญ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของ SEO ในคอร์ส Google SEO สอน Google SEO

เนื้อหาหลักสูตร

1. Key SEO Concepts
2. Setting Objectives for SEO
3. Implementing Technical SEO
4. Implementing On-page SEO
5. Implementing Off-page SEO
6. Implementing SEO in a Mobile Environment
7. Improving Local SEO
8. Measuring and Reporting SEO Campaigns

21 ก.พ. 2564 | 9.00 – 12.00 น.

สอน SEO Content หลักสูตร Google ADS ครอบคลุมและให้ความสำคัญในเรื่องของเรียน SEO และเรียน SEO Content Marketing โดยการสร้างสรรค์บทความที่มีคุณภาพ และการแทรก Keyword SEO อย่างเป็นธรรมชาติตลอดที่เขียนบทความสอน SEO Content กับการอบรม Google SEO ซึ่งการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่มีคุณภาพนั้น จะสามารถช่วยดันบทความให้ขึ้นไปติดอยู่อันดับต้นๆ บนหน้า Google สอน SEO Content วิธีที่ดีสุดในการทำ SEO Content ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ธุรกิจวางไว้ อีกทั้งยังครอบคลุมการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักสูตร SEO Content และสาธิตวิธีการวัดผลลัพธ์การดำเนินงานของคอนเทนต์ เรียน SEO Content เพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ธุรกิจได้วางแผนไว้ในคอร์ส Google SEO

เนื้อหาหลักสูตร

1. SEO Content Marketing Concepts
2. Researching SEO Content
3. Creating SEO Content
4. Evaluating the Performance of SEO Content

21 ก.พ. 2564 | 13.00 – 16.00 น.

อบรม Google SEO นำหลักการตามทฤษฎีหลักสูตร Google SEO มาลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำ SEO ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นทำ SEO ให้ได้ค่าที่สูงขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถติดบนหน้าแรกของ Google ได้อย่างยั่งยืน ด้วยต้นทุนการตลาดที่ต่ำ ตลอดจนการวัดผลลัพธ์ พร้อมให้เทคนิคในการในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถทำ SEO ออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น สอนการนำ SEO มาปรับใช้เพื่อพัฒนาให้เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ดีขึ้น แนะนำให้เรียน Google SEO ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นวางแผนและวางกลยุทธ์ให้ครอบคลุมกับการทำการตลาดในคอร์ส Search Engine นี้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ และวัดผลลัพธ์เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขเป็น

เนื้อหาหลักสูตร

1. Fundamental Principles of SEO
2. Improving Technical SEO
3. Improving On-page Optimization
4. Implementing Strategic SEO Practices
5. Improving Off-page Optimization

28 ก.พ. 2564 | 9.00 – 12.00 น.

ในคลาสนี้อบรม Google ADS หลักสูตร PPC จะเริ่มต้นกันด้วยใจความหลักของ Paid Search (PPC) และสาธิตวิธีการตั้งค่าบัญชี Google Ads เพื่อใช้ดูสติถิผลลัพธ์ต่างๆ หลังจากปล่อยแคมเปญออกไป สอนตั้งแต่วิธีการขั้นเริ่มต้นในการสร้าง Paid Search ครั้งแรก อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและควบคลุมงบประมาณในการทำ Paid Search ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความหมายคือ สามารถทำให้โฆษณาบน Search Engine เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ตรงกลุ่มมากขึ้น ค่าคลิ๊กถูกลง โฆษณาติดอันดับต้นๆ บนหน้า Google เป็นต้น เสริมเทคนิคที่ช่วยให้สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนา Paid Search ของธุรกิจให้ดีขึ้น อีกทั้งครอบคลุมในเรื่องของการวัดผลและสอนการอ่านค่ารายงานสถิติต่างๆ ที่ Google ADS ได้รวบรวมประสิทธิภาพการทำงานของ Paid Search มาให้ได้อย่างคล่องแคล่ว

เนื้อหาหลักสูตร

1. Paid Search Concepts
2. Creating a Paid Search Campaign
3. Managing a Paid Search Campaign
4. Optimizing a Paid Search Campaign
5. Reporting on the Success of a Paid Search Campaign

28 ก.พ. 2564 | 13.00 – 16.00 น.

อบรม Google Paid Search นำหลักการตามทฤษฎีหลักสูตร Paid Search  มาลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำ Paid Search  ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นทำ Paid Search เพื่อให้ธุรกิจสามารถติดบนหน้าแรกของ Google ได้อย่างยั่งยืน ด้วยต้นทุนการตลาดที่ต่ำ ตลอดจนการวัดผลลัพธ์ พร้อมให้เทคนิคในการในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถทำ Paid Search  ออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น สอนการนำ Paid Search  มาปรับใช้เพื่อพัฒนาให้เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ดีขึ้น ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นวางแผนและวางกลยุทธ์ให้ครอบคลุมกับการทำการตลาดในคอร์ส Search Engine นี้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ และวัดผลลัพธ์เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขเป็น

เนื้อหาหลักสูตร

1. Fundamental Principles of Paid Search
2. Improving Technical Paid Search
3. Set Up Paid Search ADS
4. Implementing Strategic Paid Search Practices

7 มี.ค. 2564 | 9.00 – 12.00 น.

ในหัวข้อนี้อบรม Google ADS จะเริ่มต้นกันด้วยปูพื้นฐานในการวิเคราะเว็บไซต์ (Web Analytics) ตลอดจนการปฏิบัติบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องตาม Digital Law และรู้หลักการในการรวบรวมข้อมูลที่ได้หลังจากการปล่อยแคมเปญการตลาดออกไป พร้อมเทคนิคในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องได้รับการยินยอมจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก่อน รวมถึงข้อมูลลับ (Privacy Data) ในบางเรื่องที่ไม่สามารถนำมาเผยแพร่ ขายต่อ หรือนำมาปรับใช้ในแคมเปญการตลาดที่นักการตลาดดิจิทัลต้องรู้ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์หรือช่องทางการตลาดให้ดีขึ้น และไม่ส่งผลร้ายต่อธุรกิจในภายหลัง สาธิตวิธีการเริ่มใช้งาน Google Analytics และการติดตั้ง Google Analytics Tracking Code เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ครอบคลุมไปถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ Customer Conversion Journeys หรือเส้นทางกว่าที่คนๆ นึงที่แค่มีความรู้สึกสนใจในสินค้าเราจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นลูกค้าของธุรกิจนั้นเอง อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงวิธีการอ่านค่าสถิติต่างๆ ของ Google Analytics การดูแลควบคุมและวิเคราะห์ Digital Campaigns

เนื้อหาหลักสูตร

1. Web Analytics Fundamentals
2. Creating and Configuring a Google Analytics Account
3. Setting Goals with Google Analytics
4. Managing Campaigns with Google Analytics Reports
5. Analyzing and Recording Google Analytics Data

7 มี.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น.

อบรม Google Analytics นำหลักการตามทฤษฎีหลักสูตร Google Analytics มาลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Google Analytics ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เว็บไซต์จาก Google Analytics ได้ ตลอดจนการวัดผลลัพธ์ของเว็บไซต์ด้วย Google Analytics พร้อมให้เทคนิคในการในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการพัฒนา และแก้ไขเว็บไซต์หรือสร้างแผนในการพัฒนายอดขาย ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นวางแผนและวางกลยุทธ์ให้ครอบคลุมกับการทำการตลาดในคอร์ส Search Engine นี้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ และวัดผลลัพธ์เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขเป็น

เนื้อหาหลักสูตร

1. Fundamental Principles of Google Analytics
2. Improving Technical Google Analytics
3. Analyza Data on Google Analytics
4. Implementing Strategic Google Analytics

14 มี.ค. 2564 | 9.00 – 12.00 น.

ในคลาสนี้อบรม Google ADS จะพาผู้เรียนไปรู้จักกับความสำคัญของ Display Advertising หรือที่เรารู้จักกันดีในรูปของการโฆษณาแบบ Banner ซึ่งในหัวข้อนี้เนื้อหาจะเริ่มต้นตั้งแต่ประเภทต่างๆ ของ Display Advertising ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละประเภทโฆษณา ในแต่ละแพลทฟอร์ม สาธิตวิธีการสร้างและเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรกเกี่ยวกับ Display Advertising อีกทั้งชี้ให้ผู้เรียนทราบถึงปัจจัยใดบ้างที่จำเป็นต่อการใช้พิจารณาก่อนเริ่มต้นกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ครอบคลุมไปถึงวิธีการประมูล (Bidding) ให้ค่าโฆษณาแบบ Display Advertising มีราคาต่ำลง แต่ยังคงได้ครองตำแหน่งที่ดีที่สุดตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ (GDN) ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google สอนการอ่านค่ารายงานสถิติต่างๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแคมเปญการตลาดให้ดีขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

1. Fundamentals of Display Advertising
2. Setting up a Display Advertising Campaign Learning Objectives
3. Creating a Display Advertising Campaign Learning Objectives
4. Targeting and Bidding in a Display Advertising Campaign
5. Measuring and Optimizing Display Advertising Campaigns

14 มี.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น.

ในหัวข้อนี้ จะครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนและการวางกลยุทธ์สำหรับการทำ Search Marketing สอน Google SEO และจะพูดถึงปัจจัยใดบ้างที่ต้องใช้วางแผนกลยุทธ์เพื่อให้การทำ Search Marketing มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งครอบคลุมไปถึงการประเมินผลการทำงานของ Search Marketing ได้อย่างชำนาญระดับ Specialist

เนื้อหาหลักสูตร

1. Planning a Search Marketing Strategy
2. Conducting Research for a Search Marketing Campaign
3. Setting Search Marketing Strategy Objectives
4. Developing a Search Marketing Strategy
5. Executing a Search Marketing Strategy
6. Evaluating a Search Marketing Campaign

CERTIFIED DIGITAL MARKETING SPECIALIST COURSE
SEARCH MARKETING

เรียนการตลาดกับ IDMCouncil
10 หัวข้อการอบรม เจาะลึกเรื่องการตลาด​

**ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Online Marketing มาก่อน ก็สามารถเรียนได้
เราเริ่มปูพื้นฐานการตลาดเบื้องต้น กระชับให้สั้น เพื่อเข้าใจได้ไวสำหรับผู้เริ่มต้น

ทำไมนักการตลาด ต้องมีทักษะการตลาดดิจิตอล ??

เพราะปัจจุบัน โลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี พฤติกรรมการซื้อขายผ่านออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น เครื่องมือการตลาดมากมายถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวก เพื่อดึงดูดให้สามารถเข้าถึงได้ทุกบุคคล เมื่อเทคโนโลยีทำให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่าย การมีความรู้ด้าน Marketing Onlineและฝึกฝนจนมีทักษะเป็นเลิศ สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่มีใช้สำหรับวางแผนการตลาดเบื้องต้นได้อย่างครอบคลุม จะทำให้คุณโดดเด่น และสามารถดึงเอาจุดแข็งของเครื่องมือการตลาดแต่ละชนิด มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด

อีกทั้ง สายงานด้าน Marketing Online เป็นที่ต้องการอย่างมากของบริษัทชั้นนำ แต่ปัจจุบันบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ที่มีความรู้ความชำนาญนั้น หาได้ยากและยังขาดแคลน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดี ที่คุณจะใช้ช่วงเวลานี้ เรียนเสริมเติมเต็มความรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านตลาดออนไลน์ ให้ชำนาญและโดดเด่นก่อนใคร ด้วยคอร์สเรียน Digital Marketing

เมื่อรู้ก่อน ก็สำเร็จก่อน

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!

เรียนการตลาด กับ IDMCouncil

ปูพื้นฐานการตลาดเบื้องต้น ด้วย 10 หัวข้อหลักสำคัญ เน้นปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน สรุปการตลาด ย่อทุกเนื้อหาให้กระชับและสามารถเข้าใจได้ง่าย เริ่มตั้งแต่หลักการตลาดเบื้องต้น การวางแผนการตลาดเบื้องต้นไปจนจบวงจรการตลาด พร้อมแนะเคล็ดลับการตลาด เทคนิคการใช้เครื่องมือการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “ให้การตลาดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ” สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดออนไลน์ โดยมีกำหนดการเข้าเรียนทุกวันอาทิตย์ เรียนจบ สามารถนำเอาไปใช้ได้จริงทันที ด้วย คอร์สDigital Marketing จาก IDM Council

10 หัวข้อสำคัญ ที่หากไม่รู้ตอนนี้ อาจสายไป!

เรียน Digital Marketing กับ IDMCouncil กระชับเนื้อหา สรุปการตลาดให้เข้าใจง่าย สอนโดยผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่บุคคลระดับหัวหน้า ผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ ให้ความสนใจ เรียนกลุ่มย่อย เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนได้ทุกคำถามเน้นปฏิบัติจริง จนกว่าจะทำได้

เรียน Digital Marketing กับ IDMCouncil เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางด้าน Marketing Online

PROMOTION

คอร์ส Certified Digital Marketing Specialist – Search Marketing

ปกติค่าลงทะเบียน ท่านละ 35,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหลือเพียง 29,900 บาท

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

 • เรียนการตลาดออนไลน์กับการทำ Search Marketing ให้รู้ในทุกภาพรวม
 • เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน

Certificate

ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก International Digital Marketing And Business Council (IDM) และ International Board Certified Exam จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

IBDM Certificate
 • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation)
 • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเอง
 • มีความรู้ที่ได้รับการยอมรับระดับมาตราฐานสากล
 • เป็นที่ยอมรับทางด้านตลาดออนไลน์ ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง
 • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing
 • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะตลาดออนไลน์ เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย
 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (IDM and IBDM)ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการอย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย
 • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการได้รับใบประกาศการรับรองในระดับสูงขึ้น เนื่องจากทาง IDMCouncil ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนระดับ International จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

IDM Certificate

ทำไมต้องเรียนกับ IDMCouncil

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรงพร้อมถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
Online Marketing

 

อาจารย์ผู้สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ในคอร์ส Digital Marketing สุด Exclusive นี้

95%

ของผู้เรียนจบหลักสูตร ได้ทำงานในบริษัทที่มีคุณภาพ

81%

ของผู้เรียนสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
IBCDM International Certificate

88%

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรผ่านการสัมภาษณ์ในสายงานการตลาดดิจิตอล

ติวเข้ม เน้นปฏิบัติ สรุปครบ จบใน 1 เดือน

คอร์สเรียน Digital Marketing จาก IDMCouncil หลักสูตรระดับสากลพร้อมประยุกต์ให้เข้ากับการตลาดในประเทศไทย

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

Mastership In Advance Digital Marketing

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  145,000

Advanced Digital Marketing Certificate

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

ราคา : 35,000

Digital Marketing Specialist

คอร์ส เรียน Social Media Marketing ทำการตลาดแบบมืออาชีพบน social media

ราคา: 29,900

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  24,500

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,500

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ