There’s a better way to grow.
Marketing, sales, and service software that helps your business grow without compromise. Because “good for the business” should also mean “good for the customer.”

“การตลาดออนไลน์ช่วยให้การทําธุรกิจเป็นเรื่องง่าย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การแข่งขันที่สูงขึ้น เท่ากับ ลูกค้าก็มี Choice ให้เลือกมากยิ่งขึ้นยังจํากันได้ไหมว่า กว่าจะได้ลูกค้าสักคนมา นั้นยากและลําบากขนาดไหน แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่า ก็คือการรักษาลูกค้า เมื่อใดที่คุณพลาดไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ดีมากพอ หรือการละทิ้งพวกเขาเมื่อสิ้นสุดการขาย คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับธุรกิจของคุณ??”

จากบทความที่แล้ว เราได้นําเสนอ Inbound Marketing หนทางหรือ Road Map ที่นําพาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในยุคการตลาดออนไลน์วันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับเครื่องมือที่ทําให้ธุรกิจของคุณดําเนินไปตามทิศทางที่วางไว้ด้วย Hubspot
หนึ่งในซอฟแวร์ดูแลเรื่อ CRM ระดับแถวหน้าของโลก“เพื่อรักษาลูกค้าเอาไว้อย่างดีที่สุด

HUBSPOT

All-in-one Software For Marketing, Sales, And Service

HubSpot คือ ซอฟต์แวร์สําหรับการทํา Inbound Marketing เชื่อมกิจกรรมการขาย การตลาด และการให้บริการเข้าด้วยกันไว้ในที่เดียว

การตลาด
รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มาจากช่องทางไหนบ้าง มองเห็นการติดต่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโฆษณาระหว่างธุรกิจและลูกค้า

การขาย
วัดประสิทธิภาพการทํางานของทีมขาย

การบริการ
ประเมิณทีมบริการช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ช้าเร็วแค่ไหน ตรวจสอบความสามารถในการให้บริการลูกค้าที่กําลังมีปัญหา

Better together.

HubSpot CRM

รวมทุกสิ่งที่ธุรกิจต้องการดูแลจัดการ (Organize) และการติดตาม (Tracking) ข้อมูลของลูกค้า (Customers) หรือกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง (Leads) ของคุณไว้ในที่เดียว

Contact Insights ช่วยจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สามารถนํามาใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจสามารถใช้Hubspot เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของลูกค้าผ่าน Activity Feed ยก ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของคุณเริ่มต้นเปิดอ่าน Email Marketing ที่คุณส่งไปเวลาไหนกัน ลูกค้าเข้าสู่กระบวนลงทะเบียนกับคุณเมื่อใด ทีมขายและบริการให้ข้อมูลในทันทีที่มีออร์เดอร์ เลยไหม ทั้งหมดนี้สามารถตรวจสอบได้ใน Hubspot CRM

Simply Drag and Drop the deal into the appropriate column!!

ใช้จัดการ Deal ต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการติดตามมากยิ่งขึ้น โดยซอฟแวร์จะ แสดงในรูปแบบ Pipeline เพื่อให้เห็นชัดเจนว่า ทีมขาย/บริการ ได้ทําการดําเนินการ Deal ลูกค้าแต่ละคนไปถึง Step ไหนแล้วบ้าง

Marketing Hub

ไม่ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณจะอยู่ในแพลทฟอร์มใด Hubspot รวบรวมทั้งหมดไว้ในที่เดียว อย่างที่เราทราบกันดีว่า ปัจจุบัน เรามีSocial Media ให้เลือกใช้เยอะมาก ไม่ ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, Email ที่รองรับความชอบและ ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เมื่อคุณทําการโฆษณาผ่าน Social Media กลุ่มลูกค้าที่อยู่ตามช่องทาง ต่างๆ เมื่อเห็นโพสของคุณเข้าและเกิดสนใจ ก็จะเริ่มทําการติดต่อสอบถาม กันเข้ามาผ่านแพลทฟอร์มที่พวกเค้าใช้กัน HUBSPOT สามารถเชื่อมการติดต่อทุกช่องทาง มาไว้ในที่เดียว เพื่ออํานวย ความสะดวกให้ทั้งธุรกิจ สามารถมองเห็นการติดต่อ (Traffic) และสามารถโต้ตอบในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเข้าแพลทฟอร์มนี้ออกแพลตฟอร์มนั้นให้ยุ่งยากและเสียเวลาอีกต่อไป ในส่วนของลูกค้า ก็ช่วยเพิ่มความประทับใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณให้ดีขึ้น ด้วยการตอบสนองได้ไว ไม่ต้องรอ

อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับระบวนการนี้
Lead Generation
Marketing Automation
Analytics

Sale Hub
ประหยัดเวลาการทํางาน ช่วยทีมขายให้สามารถเข้าไปจัดการ Deal กับลูกค้า ด้วย Pipeline มองเห็นกระบวนการติดต่อของลูกค้าแต่ละคนจัดระเบียบให้ง่ายอย่าง Professional

ต้องขอเล่าก่อนเลยว่า จากประสบการณ์ที่เคยการเป็น Sale ปัญหาที่ทําให้งานล่าช้าและเสียเวลาขายของมากๆ เลยก็คือ การต้องมานั่งเตรียม EmailMarketing, Email Tracking, Meeting Scheduling นั่นเองคือเราต้องมานั่งไล่ประวัติการคุยล่าสุดของลูกค้า ต้องร่างประโยคเกริ่นนําต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเตือนความจําลูกค้า ให้สามารถเข้าใจเรื่องที่ต้องการสื่อสารได้ด้วยอีเมลฉบับเดียว ต้องจัดการนัดตารางประชุมอธิบายสินค้าให้กับลูกค้า

แต่ Hubspot ช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไป โดยระบบมีตัวช่วยจํา Template สามารถดึงเอาออกมาใช้ได้ซํ้า บ่อยครั้งแค่ไหนก็ได้อีกทั้งสามารถกดดูประวัติการสนทนา (Interaction) ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะจากแพลทฟอร์มไหนก็ตาม ที่ปุ่ม “View in CRM” ช่วยลดขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซ้อน ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้อย่างงมาก เรื่องการนัดประชุม ก็มีระบบให้ลูกค้าเป็นผู้กําหนดวันนัดหมายได้เอง สะดวกสบายมากๆ เลย

นอกจากนี้ ยังสามารถทํางานด้วยระบบ Email Automation โดยการวางแผนการดําเนินงานล่วงหน้าเป็น Sequences และตั้ง Task to do ไว้ในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างอัตโนมัติ

Service Hub
ให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้า รับมือลูกค้าได้ทุกปัญหา แม้เคสด่วนเคสเร่ง (Exceed Expectation) แค่ไหนก็ตาม สามารถตอบสนองได้ทันทีเพื่อให้ได้ใจและเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นให้เป็น Promoters ช่วยบอกต่อและเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

โดยการให้Ticket มอบบัตรส่วนลดพิเศษ Gift Voucher บัตรกํานันต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าของคุณรู้สึกเป็นคนพิเศษ Customer Feedback ส่งแบบประเมิณความพึ่งพอใจของลูกค้า ใช้เก็บ Feedback เพื่อนําไปใช้ปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจต่อไป Knowledge Base สร้างองค์ความรู้ในสินค้าของคุณเพื่อเสริมสร้างให้ลูกค้าของคุณซึมซับและเริ่มมองเห็นคุณค่าของธุรกิจคุณได้อย่าลึกซึ้ง

อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับกระบวนการนี้

  • Drag-and-Drop Editor
  • SEO Recommendations
  • Website Themes

สรุป
HUBSPOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทําธุรกิจในยุค Digital Marketing ง่าย ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิ์และเติบโตไปอย่างยั่งยืนในระยะยาวแต่ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถดึงคุณสมบัติต่างๆ ของ Hubspot มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั้นยังขาดแคลนอยู่IDMCouncil เราเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการให้กับ Hubspot ติดต่อเราได้ทันทีที่คุณเริ่มอยากจะเป็นผู้นําด้านการตลาด และสามารถใช้งาน Hubspot ได้อย่างชาญฉลาดก่อนใคร

Start Growing With HubSpot Today

เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับธุรกิจของคุณคร่าวๆ เพื่อให้เราเข้าใจความต้องการและเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง