Mastership in Advanced Digital Marketing

คอร์ส MASTERSHIP IN ADVANCED DIGITAL MARKETING

เหมาะกับใคร ?

เป็นคอร์สที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเรียนทางด้านการตลาดดิจิตอลจากพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
สอน Online Marketing โดยผู้เชี่ยวชาญของ IDMCouncil

ผู้ประกอบการ l นักเรียน l นักการตลาด l บคคลที่สนใจ

ผู้ประกอบการ

นักเรียน

นักการตลาด

ผู้ที่สนใจ

IBDM Mastership in Advanced Digital Marketing (MADM)
หลักสูตร 1 ปี สอนการตลาดออนไลน์ (ภาคภาษาไทย)

 • เรียนช่วงเย็น ไม่ต้องลางานก็เรียนได้
 • มี 2 หลักสูตรสอนการตลาดออนไลน์เลือกได้
  • หลักสูตรเรียนให้ห้องเรียน
  • หลักสูตรสอนสดออนไลน์ไม่ต้องเดินทางอยู่ที่ไหนก็เรียนได้

คอร์สนี้ยังได้รับรองมาตรฐานโลกจาก International Board of Digital Marketing (IBDM) สามารถสมัครสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสากลได้ถึง 5 สาขาวิชา

 • International Board Certifed Digital Marketer (IBCDM)
 • International Board Certified Search Engine Marketer (IBCSEM)
 • International Board Certified Social Media Marketer (IBCSM)
 • International Board Certified Digital Strategist (IBCDS)

เป็นคอร์สที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเรียนทางด้านการตลาดดิจิตอลจากพื้นฐานจนถึงขั้นสูงโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้าน Digital marketing มากก่อน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญของ International Digital Marketing And Business Council (IDMCouncil), International Board of Digital Marketing และ Digital Marketing Institute ผู้เชี่ยวชาญที่สอนผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจาก International Board Certified Digital Marketer  จาก International Board of Digital Marketing

มาตรฐานการสอนอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยเนื้อหาการสอนที่ทันสมัยและถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการตลาดออนไลน์และ Digital Marketing ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา การเรียนการสอนถูกตรวจสอบและควบคุมอย่างกวดขันและเข้มข้นจากสถาบันระดับโลก International Board of Digital Marketing และ Digital Marketing Institute เพื่อเป็นที่มันใจได้ว่าเนื้อหาที่เรียนทันสมัยและได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา

วิธีการเรียนการสอนมี  2 หลักสูตร (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

1) หลักสูตรสอนสดกลุ่มย่อยในห้องเรียน
2) หลักสูตรสอนสดออนไลน์เรียนที่บ้านไม่ต้องเดินทาง อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

หัวข้อการอบรม IBDM Mastership in Advanced Digital Marketing

จะเป็นการสอนการตลาดออนไลน์ (Digital marketing) จากเริ่มพื้นฐานเริ่มต้นจนถึงขั้นสูงแบ่งออกเป็นคอร์สต่างๆดังนี้

 1. Advanced Digital Marketing Certificate (14 modules)
 2. Certified Digital Marketing Specialist – Social Media & Marketing (10 modules)
 3. Certified Digital Marketing Specialist – SEO & Google Ads (10 modules)
 4. Certified Digital Marketing Specialist -Digital Strategy & Planning (9 modules)
 5. Certified Digital Marketing Specialist – Social Selling Specialist (5 modules)

ผู้เข้าเรียนจะต้องสำเร็จการเรียนทั้ง 10 คอร์สหลักเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับ IBDM Mastership in Advanced Digital Marketing ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี รายละเอียดเรื่อง คอร์สต่างๆดูได้ที่ ตารางอบรม

ทางเลือกในการลงทะเบียน​ IBDM Mastership in Advanced Digital Marketing

1) ลงทะเบียนรวมทั้ง 10 คอร์สพร้อมกันครั้งเดียว ค่าลงทะเบียน 145,000 บาท  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2) ลงทะเบียนแยกกันในแต่ละคอร์ส เป็นการลงทะเบียนคอร์สต่อคอร์สซึ่งเป็นการแบ่งขำระในแต่ละคอร์สก่อนคอร์สเริ่มต้น ค่าลงทะเบียนรวมกันทั้งหมดจะเป็น 152,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

PROMOTION

คอร์ส Mastership in Advanced Digital Marketing

ปกติค่าลงทะเบียน ท่านละ 154,600 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหลือเพียง 145,000 บาท

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

 • เรียนการตลาดออนไลน์ให้รู้ในทุกภาพรวม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
 • เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!

Certificate

ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก International Digital Marketing And Business Council (IDM) และ International Board Certified Exam จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

 • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation)
 • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเอง
 • มีความรู้ที่ได้รับการยอมรับระดับมาตราฐานสากล
 • เป็นที่ยอมรับทางด้านตลาดออนไลน์ ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง
 • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing
 • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะตลาดออนไลน์ เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย
 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (IDM and IBDM)ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการอย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย
 • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการได้รับใบประกาศการรับรองในระดับสูงขึ้น เนื่องจากทาง IDMCouncil ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนระดับ International จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

ทำไมต้องเรียนกับ IDMCouncil

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรงพร้อมถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
Online Marketing

 

อาจารย์ผู้สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ในคอร์ส Digital Marketing สุด Exclusive นี้

95%

ของผู้เรียนจบหลักสูตร ได้ทำงานในบริษัทที่มีคุณภาพ

81%

ของผู้เรียนสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
IBCDM International Certificate

88%

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรผ่านการสัมภาษณ์ในสายงานการตลาดดิจิตอล

ติวเข้ม เน้นปฏิบัติ สรุปครบ จบใน 1 เดือน

คอร์สเรียน Digital Marketing จาก IDMCouncil หลักสูตรระดับสากลพร้อมประยุกต์ให้เข้ากับการตลาดในประเทศไทย

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

Mastership In Advance Digital Marketing

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  145,000

Advanced Digital Marketing Certificate

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

ราคา : 35,000

Digital Marketing Specialist

คอร์ส เรียน Social Media Marketing ทำการตลาดแบบมืออาชีพบน social media

ราคา: 29,900

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  24,500

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,500

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ