Course display adsvertising

DISPLAY ADVERTISING & STRATEGY

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรสำหรับคนที่สนใจทำการตลาดออนไลน์ผ่านรูปแบบของ Display Advertising หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในการโฆษณาแบบ Ad Banner โดยใช้เครื่องมือของ Google Ads ในการทำโฆษณา เนื้อหาจะเริ่มต้นตั้งแต่ประเภทต่างๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละประเภทโฆษณา ในแต่ละแพลทฟอร์ม และยังได้เรียนในหัวข้อที่จะครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนและการวางกลยุทธ์สำหรับการทำ Search Marketing สอน Google SEO และจะพูดถึงปัจจัยใดบ้างที่ต้องใช้วางแผนกลยุทธ์เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

เหมาะสำหรับนักการตลาดดิจิตอลและผู้ที่สนใจเริ่มต้นงานทางด้านการตลาดดิจิตอลหรือเจ้าของธุรกิจ ในการใช้ Display Advertising หรือการทำโฆษณาแบบ Ad Banner เป็นช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจขององค์กร หรือบริษัท โดยจะยังได้เรียนรู้กระบวนการในการวางแผนและกลยุทธ์ในการทำ Search Marketing ให้ธุรกิจของเรามีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับธุรกิจและการทำการตลาดดิจิตอลให้ยั่งยืน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการทำการตลาดดิจิตอลด้วยการโฆษณาแบบ Banner
 • ได้เริ่มเรียนรู้ประเภทต่างๆของ GDN ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละประเภทโฆษณาในแต่ละแพลทฟอร์มที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวางกลยุทธ์ในการทำ Search Marketing ให้มีประสิทธิภาพ
 • ได้เรียนรู้กระบวนการในการวางแผนและกลยุทธ์ในการทำ Search Marketing ให้ธุรกิจของเรามีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนและถูกต้อง

เนื้อหาการเรียน

 

Course Outline 

“ คอรเรียน Display Advertising ำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจทำโฆษณารูปแบบ Ad Banner ให้มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ พร้อมสร้างกลยุทธ์ลดต้นทุนค่าโฆษณา สร้างผลลัพธ์แบบ Professional จบได้ภายในวันเดียว ” 

DISPLAY ADVERTISING

27 มิ.ย. 2564 | 9.00 – 12.00 น.

ในคลาสนี้อบรม Google ADS จะพาผู้เรียนไปรู้จักกับความสำคัญของ Display Advertising หรือที่เรารู้จักกันดีในรูปของการโฆษณาแบบ Banner ซึ่งในหัวข้อนี้เนื้อหาจะเริ่มต้นตั้งแต่ประเภทต่างๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละประเภทโฆษณา ในแต่ละแพลทฟอร์ม สาธิตวิธีการสร้างและเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก อีกทั้งชี้ให้ผู้เรียนทราบถึงปัจจัยใดบ้างที่จำเป็นต่อการใช้พิจารณาก่อนเริ่มต้นกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ครอบคลุมไปถึงวิธีการประมูล (Bidding) ให้ค่าโฆษณามีราคาต่ำลง แต่ยังคงได้ครองตำแหน่งที่ดีที่สุดตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ (GDN) ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google สอนการอ่านค่ารายงานสถิติต่างๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแคมเปญการตลาดให้ดีขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร 

 • Fundamentals of GDN
 • Setting up a Campaign Learning Objectives
 • Creating a Campaign Learning Objectives
 • Targeting and Bidding in Campaign
 • Measuring and Optimizing Campaigns

STRATEGY AND PLANNING 

27 มิ.ย. 2564 | 13.00 – 16.00 น.  

ในหัวข้อนี้ จะครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนและการวางกลยุทธ์สำหรับการทำ Search Marketing สอน Google SEO และจะพูดถึงปัจจัยใดบ้างที่ต้องใช้วางแผนกลยุทธ์เพื่อให้การทำ Search Marketing มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งครอบคลุมไปถึงการประเมินผลการทำงานของ Search Marketing ได้อย่างชำนาญระดับ Specialist

เนื้อหาหลักสูตร

 •  Planning a Search Marketing Strategy
 • Conducting Research for a Campaign
 • Setting Strategy Objectives
 • Developing a Marketing Strategy
 • Executing a Search Marketing Strategy
 • Evaluating a Search Marketing Campaign

ONE DAY COURSE
 DISPLAY ADVERTISING & STRATEGY AND PLANNING

รูปแบบการเรียน  สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Offline และ Online แบบ Live Lecture
ระยะเวลา  คอร์ส 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง
วันที่ 27 มิ.ย. เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกกรุ๊ป ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์ (ติด BTS พญาไท)
ราคา ท่านละ 6,500 บาท (จากราคาปกติ 7,000 บาท)

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!

 • คอร์สเรียนระยะสั้นสามารถเรียนจบได้ภายใน 1 วัน
 • เรียนจบ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทาง Online Marketing มาก่อนก็สามารถเรียนได้ เรียน Marketing Online เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภายใน 1 วันกับการเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติจริงแบบครบเครื่อง ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*กรณีไม่ผู้สมัครเรียนไม่ครบ 5 ท่าน ทางสถาบันขออนุญาตเลื่อนการสอน โดยจะแจ้งให้ทางผู้สมัครทราบทุกท่าน

WHY IDMCOUNCIL

INTERNATIONAL BOARD OF DIGITAL MARKETING (IBDM)
มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

IDMCouncil  พัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing
เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

Internet Marketing
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

THE CERTIFICATE

ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก International Digital Marketing Council (IDMC) และ International Board Certified Exam
จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

IDM Certificate
IBDM Certificate

ใบประกาศการรับรองความชำนาญการเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing ชั้นสูง มาตรฐานการสอนระดับ International

IBDM Certificate
IBDM Certificate

ใบประกาศการรับรองความชำนาญการเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketingชั้นสูง มาตรฐานการสอนระดับ International

 • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation
 • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเองมีความรู้ที่ได้รับการ ยอมรับระดับมาตราฐานสากล
 • เป็นที่ยอมรับทางด้านตลาดออนไลน์ ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง
 • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing
 • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะตลาดออนไลน์ เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย
 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (DMI and IBDM) ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการ        อย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย
 • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

Mastership In Advance Digital Marketing

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  145,000

Advanced Digital Marketing Certificate

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

ราคา : 35,000

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ