GOOGLE ANALYTICS & WORKSHOP

รายละเอียดคอร์ส 

หลักสูตรเรียน Google Analytics สร้างความเข้าใจถึงเครื่องมืออันทรงพลังจาก Google ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และโฆษณา และนำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพไปเข้ากระบวนการในวางแผนเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดและวางโครงสร้างเนื้อหาบนเว็บไวต์ให้มีประโยชน์สูงสุด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตรงจุด สร้างแผนธุรกิจเชิงรุกด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

คอร์สสำหรับผู้ที่ทำงานด้าน Digital Marketing หรือผู้ที่สนใจเข้าสู่สายงานการตลาดดิจิตอลแบบมืออาชีพ ผ่านการเรียน Google Analytics กับ IDM Council สร้างความเข้าใจในเครื่องมือและกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับโครงเว็บไซต์และสร้างโฆษณา Google ให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ใช้ข้อมูลจากการ Analytics ลดต้นทุนโฆษณา เพิ่มการเข้าถึงบนหน้าเว็บไซต์ได้

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ได้เริ่มต้นทำความเข้าใจเครื่องมือของ Google Analytics สอนวิธีการเบื้องต้นในการใช้งานจริง
 • ได้เริ่มต้นการสร้างบัญชี พร้อมการตั้งค่าข้อมูลสำหรับการใช้งาน
 • ได้เรียนรู้วิธีในการอ่านค่าข้อมูลบนเว็บไซต์และโฆษณาเพื่อการคัดกรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • ได้เรียนรู้วิธีการวางกลยุทธ์จากการนำข้อมูลมาประยุกต์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เนื้อหาการเรียน

 

Course Outline 

“ คอรเรียน Google Analytics สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจใช้งานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างกลยุทธ์ลดต้นทุนค่าโฆษณา วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Professional ” 

Analytics with Google

7 มี.ค. 2564 | 9.00 – 12.00 น.

เรียนรู้พื้นฐานในการวิเคราะข้อมูลบนเว็บไซต์ (Web Analytics) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวางแผน ช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และโฆษณา นำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพไปเข้ากระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาดและวางโครงสร้างเนื้อหาบนเว็บไวต์ให้มีประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร

 • Web Analytics Fundamentals
 • Creating and Configuring Account
 • Setting Goals with Analytics
 • Managing Campaigns with Reports
 • Analyzing and Recording Data

Workshop Analytics

7 มี.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น.

คอร์สอบรมGoogle Analytics สอนหลักการตามทฤษฎีหลักสูตรมาลงมือปฏิบัติจริงในคลาส เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เว็บไซต์ได้ ตลอดจนการวัดผลลัพธ์ของเว็บไซต์ พร้อมให้เทคนิคในการในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปต่อยอด และแก้ไขเว็บไซต์หรือสร้างแผนในการพัฒนายอดขาย ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นวางแผนและวางกลยุทธ์ให้ครอบคลุมกับการทำการตลาดในคอร์ส Search Engine นี้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ และวัดผลลัพธ์เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขเป็น

เนื้อหาหลักสูตร

 • Fundamental Principles of Google Analytics
 • Improving Technical Google Analytics
 • Analyza Data on Google Analytics
 • Implementing Strategic Google Analytics

ONE DAY COURSE
ANALYTICS WITH GOOGLE ANALYTICS & WORKSHOP GOOGLE ANALYTICS

รูปแบบการเรียน  สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Offline และ Online แบบ Live Lecture
ระยะเวลา  คอร์ส 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง
วันที่ 7 มี.ค. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกกรุ๊ป ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์ (ติด BTS พญาไท)
ราคา ท่านละ 6,500 บาท (จากราคาปกติ 7,000 บาท)

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!

 • คอร์สเรียนระยะสั้นสามารถเรียนจบได้ภายใน 1 วัน
 • เรียนจบ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทาง Online Marketing มาก่อนก็สามารถเรียนได้ เรียน Marketing Online เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภายใน 1 วันกับการเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติจริงแบบครบเครื่อง ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*กรณีไม่ผู้สมัครเรียนไม่ครบ 5 ท่าน ทางสถาบันขออนุญาตเลื่อนการสอน โดยจะแจ้งให้ทางผู้สมัครทราบทุกท่าน

WHY IDMCOUNCIL

INTERNATIONAL BOARD OF DIGITAL MARKETING (IBDM)
มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

IDMCouncil  พัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing
เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

Internet Marketing
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

THE CERTIFICATE

ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก International Digital Marketing Council (IDMC) และ International Board Certified Exam
จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

IDM Certificate
IBDM Certificate

ใบประกาศการรับรองความชำนาญการเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing ชั้นสูง มาตรฐานการสอนระดับ International

IBDM Certificate
IBDM Certificate

ใบประกาศการรับรองความชำนาญการเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketingชั้นสูง มาตรฐานการสอนระดับ International

 • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation
 • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเองมีความรู้ที่ได้รับการ ยอมรับระดับมาตราฐานสากล
 • เป็นที่ยอมรับทางด้านตลาดออนไลน์ ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง
 • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing
 • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะตลาดออนไลน์ เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย
 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (DMI and IBDM) ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการ        อย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย
 • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

Mastership In Advance Digital Marketing

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  145,000

Advanced Digital Marketing Certificate

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

ราคา : 35,000

Digital Marketing Specialist

คอร์ส เรียน Social Media Marketing ทำการตลาดแบบมืออาชีพบน social media

ราคา: 29,900

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  24,500

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,500

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ