Reputation management, made easy

รวบรวมรีวิวจากทุกช่องทางที่เกี่ยวกับคุณ มาแสดงบนหน้าเว็บไซต์

How it works

Collect
Repuso ตรวจสอบ Social Media ทั้งหมดของคุณเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นจากลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถเข้ามาเลือกรีวิวที่ดีที่สุดในหน้าวิตดเจ็ตของเราได้

Organize​
เลือกรีวิวที่คุณชื่นชอบ เพื่อแสดงในหน้าเว็บไซต์ของคุณ รับการแจ้งเตือนจากเราและสามารถตั้งเวลาโพสได้!

Showcase​
สามารถเลือกรีวิวที่ดีที่สุดจากช่องทางต่างๆ มาแสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์ของคุณได้

Discover our integrations

We monitor all these channels and more for potential testimonials on your business.

Interested in using Repuso?

เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับธุรกิจของคุณคร่าวๆ เพื่อให้เราเข้าใจความต้องการและเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง