รวมศัพท์ Google จำเป็นทั้งหมดที่คนทำงานสายดิจิตอลต้องรู้ 

ศัพท์เฉพาะเพื่อคนทำงานด้านออนไลน์ เจาะลึกความหมายของแต่ละคำศัพท์บนโลก Google ใช้ให้ถูก เพิ่มความเป็นกูรูบนโลกดิจิตอล