การจดจำใบหน้าหรือเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อถือได้

อนาคตสำหรับการตลาดในยุค ดิจิทัล เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง เพราะ เครื่องมือ เทคนิค มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ…

การจดจำใบหน้าหรือเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อถือได้ Read More »