COURSES

IBDM สถาบันระดับโลกจับมือ จัดอบรม Online Marketing หลักสูตรระดับสากล พร้อมประยุกต์ให้เข้ากับการตลาดในประเทศไทย

DIGITAL MARKETING AGENCY

บริการที่ปรึกษาการทำการตลาดดิจิตอลสำหรับผู้ประกอบการ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญของ IDMCouncil ที่มีประสบการณ์การทำการตลาดออนไลน์

DIGITAL TRANFORMATION

พลิกโฉมธุรกิจ ด้วยแนวคิดดิจิตอล

CORPERRATE TRAINING

สำหรับการอบรมภายในองค์กร สามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการอบรมแบบเจาะจงได้ เพื่อการพัฒนาทีมงานอย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

BLOG CHAIN

ตัดคนกลางออกไป เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลขององค์กรณ์

INTERNATIONAL BOARD OF DIGITAL MARKETING (IBDM)

มาตรฐานโลกจาก International Board of Digital Marketing (IBDM)
สามารถสมัครสอบผู้เชี่ยวชาญระดับสากล International Board Certified Digital Marketer (IBCDM)

ทำไมต้อง IDMCouncil ?

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การ
รรับรองมาตรฐานความรู้
จากสถาบันระดับโลก
ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน
Online Marketing
มีประสบการณ์ตรง
พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรม
อย่างเต็มที่

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจาก Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลายสถาบัน เช่น European Qualifications Framework, International Board of Digital Marketing, Scottish Qualification Authority,และอื่นๆ ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

IDMCouncil  จับมือกับสถาบัน Digital Markerting Institute สถาบันยักษ์ใหญ่ในยุโรป เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

ถ้าเป้าหมายของคุณ คือการเติบโตในสายงาน

DIGITAL MARKETING


หลักสูตรของเราได้รับการรับรองมาตรฐานในรับดับสากล ได้รับการรับรอง
Digital Education Standard จากบริษัทชั้นนำระดับโลก

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Marketing


อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

หลักสูตรไหนที่เหมาะกับคุณ ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ที่เหมาะสมให้กับคุณ

CERTIFIED DIGITAL MARKETING COURSES

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

 

ราคา:

29,900

Advanced Digital Marketing Certificate

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

 

ราคา:

35,000

Mastership in Advanced Digital Marketing

เทียบเท่า 1 ใบปริญญาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกยอมรับ

 

ราคา:

145,000

DIGITAL MARKETING COURSES

ONE DAY COURSE

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

 

ราคา:

29,900

BASIC COURSES

ทำความเข้าใจรากฐานสำคัญของ Digital Marketing พร้อมช่วยแนะนำด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ

 

ราคา:

35,000

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

เจาะลึกเนื้อหาการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะทาง Search, Social Align Your Skills, Strategy & Planning

 

ราคา:

145,000