คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร ?

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่องการตลาดดิจิตอลมากยิ่งขึ้น
สอน Online Marketing โดยผู้เชี่ยวชาญของ IDMCouncil

ผู้ประกอบการ

นักเรียน

นักการตลาด

ผู้ที่สนใจ

Program Overview

คอร์ส Certified Digital Marketing Specialist in Social Media Marketing เหมาะกับผู้เรียนที่มีความสนใจในการวางแผน การสร้าง การลงมือทำ การจัดการ และการอ่านรายงานบน social media รวมไปถึงนักการตลาดสายงาน Digital Marketing ระดับ Generalists, Specialists, และ Managers คนทำคอนเทนต์ และนักการตลาดด้านการทำคอนเทนต์ ที่ปรึกษา social media หรือผู้ที่มีเป้าหมายในสายอาชีพ Social Media Marketing ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้โดยรวมในด้านนี้

คอร์ส Social Media Marketing เหมาะที่สุดสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดและ Digital Marketing มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการ เรียน Social Media Marketing และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียให้ประสบความสำเร็จ และได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดจากการทำการตลาดบนโลกของโซเชียลมีเดีย

Learning Objectives

ด้วยโครงสร้างของ คอร์ส Social Media Marketing จะมุ่งเน้นไปที่เทรนที่กำลังเป็นที่นิยมปัจจุบันและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เรียนรู้วิธีการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ การโปรโมทไปยังผู้ชมให้กว้างที่สุด การใช้ฟีเจอร์หลักของ โซเชียลมีเดีย แต่ละช่องทาง และท้ายที่สุดการสร้างแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งกับธุรกิจและในสายอาชีพของผู้เรียน 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถวิจัยการทำการตลาดบน social media และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการศึกษาวิจัยได้
 • การสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้มีความน่าสนใจและให้เหมาะสมกับแต่ละแพลทฟอร์มช่องทางต่างๆ
 • การโปรโมทคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพบน โซเชียลมีเดีย ในแต่ละช่องทางที่แตกต่างกัน
 • สามารถตั้งค่าหน้า Facebook ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ของแพลตฟอร์มบน Facebook ให้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถตั้งค่าบัญชี Twitter ให้มีประสิทธิภาพและใช้คอนเทนต์ Twitter ในการโฆษณาได้
 • การจัดการ Instagram ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แพลทฟอร์มนี้ในการโฆษณา
 • สามารถตั้งค่า YouTube Channel และใช้สื่อวิดิโอกับแคมเปญการตลาดได้ตอบโจทย์มากที่สุด
 • วางแผนและดำเนินการวางกลยุทธ์ในการบริการลูกค้าบน โซเชียลมีเดีย ได้เต็มประสิทธิภาพ
 • วางแผนดำเนินการและวัดผลกลยุทธ์การตลาดบน โซเชียลมีเดีย ให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

Course Outline

ลงลึก 10 หัวข้อที่ควรเรียนและนำไปใช้

19 กันยายน 2564 | 09.00 – 12.00 น.

เป็นหัวข้อที่จะเรียนถึงหลักสำคัญของการทำการตลาดบน โซเชียลมีเดีย รวมถึงหลัก 3 ของการทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักการตลาดดิจิตอลในการทำการตลาดบน โซเชียลมีเดีย รวมไปถึงหัวข้อของ Social Research ที่จะสอนถึงหลักในการทำการวิจัยตลาดบนโลกโซเชียล อธิบายความสำคัญของนักการตลาดดิจิตอล เรียนรู้เครื่องมือสำหรับนักการตลาดดิจิตอลในการทำ Research เจาะลึกเทคนิคที่ต้องการสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากการทำ Research ทำการสำรวจการแข่งขันในการทำการตลาดในภาพรวมของอุตสาหกรรม รวมถึงอธิบายวิธีในการที่นักการตลาดจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการทำ Research มาใช้งานให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. Gaining Insight with Social Research
2. Audience Research and Listening Tools
3. Competitive and Industry Research
4. Cultural Research Tools
5. Data Analysis and Strategy

19 กันยายน 2564 | 13.00 – 16.00 น.

ในหัวข้อนี้จะลงลึกถึงเรื่องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ ที่สามารถช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดตามธุรกิจให้สูงขึ้น พร้อมกรองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกลุ่มด้วย Content Marketing แนวทางการเลือกคอนเทนต์ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องการ และเป็นคอนเทนต์เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด การวัดประสิทธิภาพของคอนเทนต์ในแต่ละช่องทางของ Social Media Marketing ให้ธุรกิจสามารถประเมินได้ว่าแพลตฟอร์มใดเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในแต่ละแคมเปญการตลาด นอกจากนี้ยังเผยเทคนิคในการตั้งเวลาการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด โดยอ้างอิงจากข้อมูลการวิจัยตลาดจริง พร้อมเผยกลยุทธ์ลับที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ ส่งเสริมการเพิ่มยอด Engagement ให้ธุรกิจเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้พัฒนา ต่อยอดในแคมเปญการตลาดอื่นๆ ได้ต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

1. Content Planning
2. Content Formats
3. Content Scheduling
4. Content Strategy

26 กันยายน 2564 | 09.00 – 12.00 น.

คอร์สเรียนที่จะลงลึกในเรื่องการพัฒนาคอนเทนต์ให้สามารถแสดงศักยภาพสูงสุดบนแพลตฟอร์ม social media ที่มีความแตกต่างกัน แนวทางการโปรโมตคอนเทนต์ที่จะทำให้การเข้าถึงครอบคลุมไปทั่วทั้ง โซเชียลมีเดีย ให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจให้มากที่สุด เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นในการใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคอนเทนต์และช่วยให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

เนื้อหาหลักสูตร

1. Content Seeding
2. Content Promotion and Optimization
3. Content Analysis
4. Content Strategy

26 กันยายน 2564 | 13.00 – 16.00. น.

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction to Twitter
2. Twitter Setup and Features
3. Twitter Ads Manager and Campaigns
4. Twitter Campaign Analysis and Optimization

 

หัวข้อที่จะเจาะลึกรายละเอียดในการทำการตลาดบน Instagramเริ่มต้นจากการสรุปประโยชน์จากการใช้แอปโซเชียลในในแคมเปญ จากนั้นเรียนรู้วิธีการใช้งานตามแต่ละคุณสมบัติหลักๆของ Instagram และวิธีการสร้างโพสที่เหมาะสมที่สุดของทั้ง 2 แพลตฟอร์มเรียนรู้ฝึกการจัดการบัญชีให้มีประสิทธิภาพสำหรับ Instagram ครอบคลุมถึงวิธีการจัดการแคมเปญโฆษณาของแพลตฟอร์ม และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในแต่ละช่องทางโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introducing Social Apps for Marketing
2. Instagram Features
3. Instagram Account Management
4. Instagram Advertising
5. Instagram Analytics

3 ตุลาคม 2564 | 9.00 – 16.00 น.

คอร์สที่จะทำให้เข้าใจถึงการทำการตลาดบนแพลตฟอร์ม Facebook สำหรับนักการตลาดดิจิตอลที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการอธิบายลักษณะการทำงานของแพลตฟอร์ม Facebook การเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการสร้างและการตั้งค่า Facebook Page และการสร้างโพส ครอบคลุมถึงความแตกต่างของแต่ละแพลตฟอร์มและอธิบายวิธีการใช้งาน Facebook Ads อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกลยุทธ์ที่จะทำให้การใช้งาน Facebook Ads ให้ได้ผลลัพท์และวัดประสิทธิภาพได้แบบมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction to Facebook Marketing
2. Setting Up a Facebook Page
3. Facebook Platform Features
4. Facebook Advertising
5. Facebook Campaign Execution and Analysis

10 ตุลาคม 2564 | 09.00 – 12.00 น.

คอร์สเรียนที่จะแนะนำแนวคิดของการทำการตลาดในรูปแบบวิดีโอโซเชียลโดยเน้นที่แพลตฟอร์ม YouTube เป็นหลัก เริ่มต้นจากการสรุปประโยชน์ของการประยุกต์วิดีโอโซเชียลเข้ากับการตลาดให้เหมาะสมที่สุดกับแคมเปญ และให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินการดังกล่าว จากนั้นจะสอนวิธีตั้งค่า ปรับแต่งและจัดการช่อง YouTube และวิธีใช้คุณลักษณะของแพลตฟอร์ม อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอนวิธีใช้คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงวิดีโอของคุณเนื้อหา ผู้ชมสำหรับวิดีโอของคุณและใช้ YouTube Analytics เพื่อวัดประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction to Social Video
2. YouTube Setup
3. YouTube Creative Strategy
4. Building an Audience with Video
5. Video Advertising and Analytics

10 ตุลาคม 2564 | 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้จะแนะนำข้อกฎหมายที่สำคัญและควรที่รู้เกี่ยวกับการทำ Social Media Marketing Law เพื่อช่วยให้องค์กรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยปราศจากปัญหาที่กวนใจเกี่ยวกับ กฎหมาย เผยแนวทางการ โปรโมท บน โซเชียลมีเดียต่างๆได้อย่างถูกต้อง และได้ผลตอบรับที่ตรงจุด

17 ตุลาคม 2564 | 09.00 – 12.00 น.

ในหัวข้อนี้จะลงลึกในเรื่องการให้บริการลูกค้าทุกแพลตฟอร์ม social media ให้ธุรกิจมองเห็นว่าช่องทางไหนควรใส่ใจในด้านการให้บริการลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้ธุรกิจสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ถึงขีดสุด พร้อมเผยแนวทางปฏิบัติที่ธุรกิจสามารถปฏิบัติตาม เพื่อให้กระบวนการวางกลยุทธ์ดำเนินการบริการลูกค้าทุกช่องทาง โซเชียลมีเดีย เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น – และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เรียนรู้วิธีสร้าง Online Support Communities ให้ได้ผลตอบรับที่ดีกับธุรกิจและองค์กรของเรามากที่สุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. Social Customer Service Strategy
2. Managing Social Customer Service
3. Social Customer Service Metrics and Performance
4. Social Community Management

17 ตุลาคม 2564 | 13.00 – 16.00 น.

คอร์สที่จะเรียนรู้กระบวนการสร้างกลยุทธ์สำหรับการใช้ Social Media Marketing ในทุกช่องทาง เริ่มด้วยการให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและดำเนินการวิจัยในการทำการตลาด ครอบคลุมถึงการศึกษาคู่แข่งทางธุรกิจ เรียนกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และการวัดผล KPIs ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และวิธีการในการประมวลผลและติดตามวัดผลทุกกิจกรรมทางการตลาดที่ธุรกิจดำเนินเอาไว้

เนื้อหาหลักสูตร

1. Planning Social Media Strategy
2. Conducting Social Strategy Research
3. Setting Objectives and Social KPIs
4. Building a Social Strategy
5. Executing a Social Strategy
6. Measuring and Reporting on Social Strategy

CERTIFIED DIGITAL MARKETING SPECIALIST COURSE
SOCIAL MEDIA MARKETING

เรียนการตลาดกับ IDMCouncil
10 หัวข้อการอบรม เจาะลึกเรื่องการตลาด
**ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Online Marketing มาก่อน ก็สามารถเรียนได้
เราเริ่มปูพื้นฐานการตลาดเบื้องต้น กระชับให้สั้น เพื่อเข้าใจได้ไวสำหรับผู้เริ่มต้น

ทำไมนักการตลาด ต้องมีทักษะการตลาดดิจิตอล ??

เพราะปัจจุบัน โลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี พฤติกรรมการซื้อขายผ่านออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น เครื่องมือการตลาดมากมายถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวก เพื่อดึงดูดให้สามารถเข้าถึงได้ทุกบุคคล เมื่อเทคโนโลยีทำให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่าย การมีความรู้ด้าน Marketing Onlineและฝึกฝนจนมีทักษะเป็นเลิศ สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่มีใช้สำหรับวางแผนการตลาดเบื้องต้นได้อย่างครอบคลุม จะทำให้คุณโดดเด่น และสามารถดึงเอาจุดแข็งของเครื่องมือการตลาดแต่ละชนิด มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด

อีกทั้ง สายงานด้าน Marketing Online เป็นที่ต้องการอย่างมากของบริษัทชั้นนำ แต่ปัจจุบันบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ที่มีความรู้ความชำนาญนั้น หาได้ยากและยังขาดแคลน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดี ที่คุณจะใช้ช่วงเวลานี้ เรียนเสริมเติมเต็มความรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านตลาดออนไลน์ ให้ชำนาญและโดดเด่นก่อนใคร ด้วยคอร์สเรียน Digital Marketing
เมื่อรู้ก่อน ก็สำเร็จก่อน

สอบถาม เพิ่มเติม ?

เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับคุณ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!

WHY IDMCOUNCIL

INTERNATIONAL BOARD OF DIGITAL MARKETING (IBDM)
มาตรฐานระดับโลก (Global Standard)

IDMCouncil  พัฒนาหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานระดับเดียวกับในยุโรปและอเมริกา มีการสอนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้รับมาตรฐาน European Qualification Framework level 5

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing
เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงานทางด้าน Online Marketing มีประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

Internet Marketing
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ IDMCouncil ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น European Qualifications Framework, Scottish Qualification Authority, International Board of Digital Marketing และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

THE CERTIFICATE

ทำไมถึงควรมี Certified Specialist จาก International Digital Marketing Council (IDMC) และ International Board Certified Exam
จาก International Board of Digital Marketing (IBDM)

IDM Certificate
IBDM Certificate

ใบประกาศการรับรองความชำนาญการเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing ชั้นสูง มาตรฐานการสอนระดับ International

IBDM Certificate
IBDM Certificate

ใบประกาศการรับรองความชำนาญการเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketingชั้นสูง มาตรฐานการสอนระดับ International

 • ได้รับการยอมรับระดับ International (International recongnized accreditation
 • มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรของตนเองมีความรู้ที่ได้รับการ ยอมรับระดับมาตราฐานสากล
 • เป็นที่ยอมรับทางด้านตลาดออนไลน์ ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง
 • ได้เป็นที่ยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นผู้จบเฉพาะทางทางด้าน Digital Marketing
 • ระดับการงานและขั้นเงินเดือนดีขึ้นเพราะตลาดออนไลน์ เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการตัวจากบริษัทมากมาย
 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ เพราะได้รับ Certification จากสถาบันระดับนานาชาติ (DMI and IBDM) ผู้ที่ได้รับ Certification โดยส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการ อย่างมากจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย
 • มีความสามารถในการดูแลงานในกิจการของตนเองเนื่องจากบุคคลากรทางด้านตลาดออนไลน์ ที่มีความรู้ความชำนาญหายากและขาดแคลน

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

Mastership In Advance Digital Marketing

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  145,000

Advanced Digital Marketing Certificate

คอร์สที่จะทำให้คุณรู้ลึกเเละเชียวชาญเรื่อง Digital Marketing มากยิ่งขึ้น

ราคา : 35,000

Digital Marketing Specialist

คอร์ส เรียน Social Media Marketing ทำการตลาดแบบมืออาชีพบน social media

ราคา: 29,900

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  24,500

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,500

 02-109-9992 l @idmcouncil